ข่าวสารสิ่งแวดล้อม


กรีนพีซเสนอแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศต่อแคนดิเดตผู้ว่า กทม.

อ่านต่อ

คนอมก๋อยเคลื่อนขบวนเข้าเชียงใหม่ ฟ้องคัดค้าน EIA เหมืองถ่านหิน


อ่านต่อ

ฟอสซิล 56 ล้านปียืนยันภาวะโลกร้อน และน้ำเป็นกรดในมหาสมุทร


อ่านต่อ

ผู้เชี่ยวชาญคาด จีนจะเป็นอิสระด้านพลังงาน 70% ภายใน 10 ปี


อ่านต่อ

โมเดลชี้คราบน้ำมันเข้าฝั่งมาบตาพุด 30 ม.ค.-เร่งหาสาเหตุท่อรั่ว


อ่านต่อ

กทม.ติดอันดับ 14 ของโลกเมืองในฝุ่นค่าดัชนีคุณภาพอากาศสีแดง


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่องการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - แคนาดา


อ่านต่อ

COP26 ปักธงปี 2583 หยุดใช้เชื้อเพลิงฟอซซิลผลิตพลังงาน


อ่านต่อ

ท่าทีไทยก่อนประชุม COP-26 หลังโลกร้อนขึ้น 1.1 องศา


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่องท่าทีไทยและร่างปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้องช่วงที่ 1


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่องร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN-China Joint Statement on Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation)


อ่านต่อ

คพ.เปิดรับฟังความเห็น “ในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล ห้ามส่งออกของเสียอันตราย”


อ่านต่อ

2 โจทย์ต้องเร่งแก้ กองขยะพิษ จ.ลพบุรี


อ่านต่อ

เปิดผังจุดลอบทิ้ง-ล้างกากขยะพิษลพบุรีลง "ลำห้วยปู"


อ่านต่อ

กรีนพีซเรียกร้องกรมควบคุมมลพิษให้ประเมินผลและทบทวน Roadmap การจัดการขยะพลาสติก ระบุ Roadmap ไร้ทิศทางและสวนทางกับเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ


อ่านต่อ

แจงแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ


อ่านต่อ

เสนอ 7 แนวทาง ทบทวน-ยกเลิกมติ นำเข้าเศษพลาสติก


อ่านต่อ

ยูเนสโกเตือน ความล้มเหลวของนโยบายสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลออสเตรเลีย จะทำให้เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ กลายเป็น “มรดกโลกที่ตกอยู่ในอันตราย”


อ่านต่อ

งบกำจัดขยะลด เหตุโควิดกระทบจัดเก็บภาษี อปท.


อ่านต่อ

กางงบ ทส.ปี 65 ปรับลดแค่ 4% ยันไม่กระทบแผนแก้สวล.-มลพิษ


อ่านต่อ

มลภาวะไมโครพลาสติกกระจายทั่วทุกทวีป ลอยไปกับกระแสอากาศที่ไหลเวียนรอบโลก


อ่านต่อ

ผู้นำโลกประกาศจับมือสู้โลกร้อน


อ่านต่อ

จีน-มะกันผนึกกำลังลดโลกร้อน และแก้ปัญหาวิกฤติด้านสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโลก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่องรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง ขยะพลาสติกในทะเลไทย)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่องขอความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน


อ่านต่อ

โควิดทำให้ระดับมลพิษในโอโซนลดลง ในช่วงเริ่มต้นการระบาด


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร


อ่านต่อ

'พลังงาน' ถก 'สกพอ.' เร็วๆนี้ เคลียร์ชัดแผนโซลาร์ฟาร์มในอีอีซี


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องข้อความสาร (message) สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องเอกสารถ้อยแถลงเพื่อดำเนินงาน (Statement of Undertaking : SoU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง(ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2580


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องผลการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง


อ่านต่อ

นักวิทยาศาสตร์ชี้เป้า “โลกร้อน” เหตุสำคัญธารน้ำแข็งหิมาลัยถล่ม


อ่านต่อ

ก.ทรัพย์ถกคลังใช้มาตรการภาษีจูงใจผู้ประกอบการลดขยะพลาสติก


อ่านต่อ

คพ.ชงค่าเสียหายสิ่งแวดล้อม-ฟ้องแพ่งเอกชนลอบทิ้งกากพิษ


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่องความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่องร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” (พ.ศ. 2563) และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง


อ่านต่อ

รัฐบาลกำชับทุกหน่วยบูรณาการรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงเปลี่ยนฤดู


อ่านต่อ

คกก.ทะเลแห่งชาติ ผ่านร่างกฎหมายป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง


อ่านต่อ

การสูญเสียน้ำแข็งในแอนตาร์กติกา


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่องร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


อ่านต่อ

มลพิษ: สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป ระบุ 1 ใน 8 ของการเสียชีวิตของคนยุโรปมีสาเหตุจากมลพิษ


อ่านต่อ

จี้แก้ปัญหาขยะพิษภาคตะวันออก ที่ชาวบ้านแบกรับ


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่องผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง


อ่านต่อ

เหงื่อแตก! อุณหภูมิโลกสูงสุดเท่าที่เคยบันทึกได้พุ่ง 54.4 องศาเซลเซียส


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 สิงหาคม 2563


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 สิงหาคม 2563


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 สิงหาคม 2563


อ่านต่อ

THE EXIT : จัดระเบียบรัฐรุกป่า


อ่านต่อ

วิจัยช่วงคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงในอดีต


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่องโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี ค.ศ. 2020


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ….


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่องการเสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่


อ่านต่อ

ร้องผู้ว่าฯสมุทรสาคร สั่งปิดโรงงานคัดแยกขยะส่งกลิ่นเหม็น


อ่านต่อ

ผลกระทบ COVID-19 ต่อ 'สิ่งแวดล้อม'


อ่านต่อ

วิธีใหม่เพื่อรีไซเคิลพลาสติกเข้าด้วยกัน


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่องร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….


อ่านต่อ

FTA Watch ร้องสภา ขอตั้ง กมธ.ศึกษาข้อดี-เสียเข้าร่วม CPTPP


อ่านต่อ

ทส.เร่งฟื้นป่าชายเลนถูกบุกรุก 1.33 ล้านไร่


อ่านต่อ

เครือข่ายแบนสารพิษฯ คัดค้านยืดเวลาแบนสารเคมีถึงสิ้นปี


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น ค.ศ. 1972


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….


อ่านต่อ

ขยะเดลิเวอรีช่วง WFH พุ่ง 15%


อ่านต่อ

กทม.ส่งถังแดงรองรับหน้ากากใช้แล้วกำจัดถูกวิธี


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสำหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องกรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรองของอาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต


อ่านต่อ

เปิดข้อกังวลผังเมือง EEC สยายปีกอุตสาหกรรม เต็ม 4.2 แสนไร่


อ่านต่อ

ซัมมิตภูมิอากาศปีนี้ปิดฉากด้วยข้อตกลงอ่อนปวก เลขาฯUN บอกเศร้าใจกับ “โอกาสที่สูญเสียไปแล้ว”


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 และการดำเนินงานเพื่อผลักดันการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 15 (CMP 25) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 2 (CMA 2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง


อ่านต่อ

"รัชดา" ประเดิมย่านธุรกิจ ลดขยะ - ก๊าซเรือนกระจก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่องรายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน [กรณีกรมวิชาการเกษตรดำเนินการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต (paraquat) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่อาจจะประกาศห้ามใช้]


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ศ. ….


อ่านต่อ

กลุ่มหนุนแบนสารพิษ เปิดเวทีเสนอทางเลือกทดแทน 3 สาร


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่องกลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่องร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่องการรับรองร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านการป่าไม้เพื่อความผาสุกและความเจริญมั่งคั่ง


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง(ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25


อ่านต่อ

รายงาน IPCC ระบุต้องเปลี่ยนวิถีการใช้ผืนดิน เพื่อกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ


อ่านต่อ

ผลวิจัยชี้ความเชื่อ “โลกร้อนเป็นวงจรธรรมชาติ” ไม่เป็นความจริง


อ่านต่อ

นกทะเลทั่วโลกกำลังล้มตาย!! อีกสัญญาณเตือนภัยพิบัติโลกร้อน


อ่านต่อ

แถลงการณ์ของกรีนพีซ กรณีปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบการปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล


อ่านต่อ

ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เรียกร้องผู้นำอาเซียนปกป้องภูมิภาคจากการเป็นถังขยะโลก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) และร่างแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก (Work Plan Efficient silvicultural practices for promoting teak plantation)


อ่านต่อ

มนุษย์บริโภคไมโครพลาสติกกว่าครึ่งแสนชิ้นในทุกปี


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108


อ่านต่อ

24 พ.ค.นี้ ชวนร่วมเดินรณรงค์กู้โลกร้อน


อ่านต่อ

อังกฤษ งัดมาตรการพิฆาต “ถุงหูหิ้วพลาสติก” ต้นปี 2020 จะเก็บเงินค่าถุงเพิ่มเป็นสองเท่าตัว


อ่านต่อ

'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ทรงย้ำความร่วมมือแก้ปัญหาป่าต้นน้ำ ในงานรักษ์ป่าน่านครั้งที่ 4


อ่านต่อ

ไอซ์แลนด์อัด CO2ใส่หินใต้ภูเขาไฟสร้างอากาศสะอาด


อ่านต่อ

Apple เริ่มขยายโครงการรีไซเคิลสู่ตลาดโลก


อ่านต่อ

ฝุ่น PM 2.5 : 11 ข้อสั่งการ "พล.อ.ประยุทธ์" ประกาศหมอกควันไฟป่าเป็นวาระแห่งชาติ


อ่านต่อ

“ซานฟรานซิสโก” เล็งแบนขวดพลาสติกเป็นเมืองแรก


อ่านต่อ

ระดับก๊าซคาร์บอนเพิ่มจะทำลายทุ่งสะวันนา


อ่านต่อ

ครั้งแรก ! ทวงคืนป่าเสื่อมโทรม 4.9 ล้านไร่เตรียมฟื้นฟู


อ่านต่อ

เยอรมนีจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดภายในปี 2038 ‘คณะกรรมการของรัฐบาล’สรุป


อ่านต่อ

ฝุ่นพิษฟุ้งทั่วกรุง!! สภาพอากาศปิด กรมควบคุมมลพิษ เตือน “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”


อ่านต่อ

“พาณิชย์” จ่อออกประกาศห้ามนำเข้านำผ่านขยะเทศบาลจากต่างประเทศ ป้องกันเข้ามาสร้างขยะเพิ่ม


อ่านต่อ

ชงแผนสิ่งแวดล้อมอีอีซีผุด 8 โรงกำจัดขยะ


อ่านต่อ

โพลไทยพีบีเอสชี้ ปชช.ส่วนใหญ่พร้อมงดใช้ถุงพลาสติก


อ่านต่อ

กทม.เก็บกระทงแล้วเสร็จ ยอด 841,327 ใบ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 3.62


อ่านต่อ

ฟาร์มกังหันลมกำลังเสี่ยงกระทบระบบนิเวศ


อ่านต่อ

ข่าวดี WWF เผยประเทศไทยมีป่าไม้เพิ่มขึ้น


อ่านต่อ

ส่องจังหวัดทอป 5 “สร้างขยะมากแค่ไหน ใน 1 วัน”


อ่านต่อ

ชาวบ้านสองสลึง จ.ระยอง ร้องหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบการขนตู้ “อายัด” มาทิ้งในพื้นที่


อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ ระดมกำลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนปี 62


อ่านต่อ

สภาเสาชิงช้าหนุนกทม.ลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก


อ่านต่อ

ทุนจีนมา “โรงไฟฟ้าขยะศรีราชา” ขยับ เทศบาลฯ อ้างนโยบาย มท.หนุนเต็มตัว


อ่านต่อ

นักวิชาการค้านผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ ชี้เท่ากับปล่อยสารพิษกลับสู่ชุมชน


อ่านต่อ

อีก5ปีขยะในกรุงเทพฯเลิกฝังกลบ

อีก5ปีขยะกรุงเทพฯเลิกฝังกลบ ใช้เทคโนโลยีสะอาดจัดการ
อ่านต่อ

เปิดแผน! สร้างโรงไฟฟ้าขยะกระบี่ ดึงเอกชนร่วมลงทุนพันล้าน ชาวบ้านไม่เอา พร้อมถอย


อ่านต่อ

มท.สั่งตรวจเข้มทั่วไทย‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์’ผิดกม. ขู่พบผิดฟันไม่เลี้ยง


อ่านต่อ

ดร.ธรณ์ เตือนทะเลไทยกำลังจะตาย วอนช่วยกันรักษาก่อนจะสายเกิน


อ่านต่อ

ชี้ภาพ "ป่าแหว่ง" แก่งกระจานเป็นพื้นที่บุกรุกเดิม


อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการบริหารจัดการขยะเมืองระยอง ยกเป็นโครงการต้นแบบท้องถิ่นที่ดี


อ่านต่อ

อุตฯชงนำเข้า ซากขยะ อิเล็กทรอนิกส์ รวมพลาสติกสะอาด ศุลฯอายัดขยะอุตฯ


อ่านต่อ

เวียดนามหนุนพลังงานหมุนเวียน ตั้งเป้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนมากขึ้น


อ่านต่อ

กรอ.ลั่นปี’63 คุมกำจัดกากอันตรายได้ทั้ง 100% ดึงอู่ซ่อมรถเข้าระบบ


อ่านต่อ

โลกมีปัญหาเมื่อจีนเลือกซื้อขยะ…


อ่านต่อ

เปิดแผนกู้โลก “อวสานพลาสติก”


อ่านต่อ

เลิกทางริมเจ้าพระยาจากปิ่นเกล้า-คลองสามเสน

ไม่สร้างทางริมเจ้าพระยาจากสะพานปิ่นเกล้า-คลองสามเสน ที่เหลือให้ทำเป็นจุดๆไม่ยาวต่อเนื่อง
อ่านต่อ

รมว.พลังงาน เซ็น MOU กลุ่มสนับสนุนฯ จัดทำ SEA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา


อ่านต่อ

อธิบดี ทช.สั่งตรวจเรือขนขยะเกาะพีพีชนหินปะการัง ไม่พบน้ำมันรั่ว


อ่านต่อ

เดินหน้า “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ลดพื้นที่เผา เพิ่มพื้นที่ป่า


อ่านต่อ

กรมควบคุมมลพิษไม่พร้อมตอบหมอกหรือควันปกคลุม กทม. แนะ 3 วิธีรับมือ


อ่านต่อ

แผนปฏิรูปสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ครอบคลุม 6 ด้าน

"บัณฑูร"เผยแผนปฏิรูปสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ครอบคลุม 6 ด้าน ย้ำต้องทำให้เป็นรูปธรรมไม่สนเลือกตั้ง
อ่านต่อ

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com