ข่าวสารสิ่งแวดล้อม


ฝุ่นควันกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ

อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เรื่องเอกสารถ้อยแถลงเพื่อการดำเนินงาน (Statement of Undertaking : SoU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) (คาโปรแลคตัม)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เรื่องร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ....


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เรื่องร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ....


อ่านต่อ

15 มกราคม 2566 โลกเริ่มใช้“ภาษีพลาสติก” กติกาใหม่ลดปัจจัย Climate Change


อ่านต่อ

อนาคต ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด อาจจะไม่ทันรัฐบาลสมัยนี้?


อ่านต่อ

เวียดนามมีแผนเพิ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินถึงปี 2030 ทำข้อเสนอพลังงานสะอาดของ G7 สะดุด


อ่านต่อ

กทม.-GC เปิดโครงการ “ยิ่งปลูก ยิ่งดี” เปลี่ยนกองขยะ 55 ไร่ให้เป็นป่า


อ่านต่อ

ชาวบ้าน-นักศึกษา ส่งข้อความถึงรัฐบาล แก้ปัญหา "เขื่อน" 30 ปียังไม่จบ


อ่านต่อ

ม.มหิดลค้นพบทางออกวิกฤติแร่หินฟอสฟอรัสใกล้หมดโลก วิจัยแปรรูปกากตะกอนสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดสิ่งปฏิกูลในกรุงเทพมหานคร และขยะเศษอาหารใช้ทำปุ๋ยทดแทน


อ่านต่อ

ชัชชาติ คุยผู้บริหาร GC หารือจับมือจัดการขยะ เล็งเนรมิต ‘ภูเขาขยะอ่อนนุช’ เป็นพื้นที่สีเขียว เชื่อ ‘นิสัยเปลี่ยน เมืองเปลี่ยน’


อ่านต่อ

“เราไม่สามารถมีโลกที่แข็งแรง หากปราศจากมหาสมุทรที่แข็งแรง” UN เตือนภาวะฉุกเฉินของมหาสมุทร


อ่านต่อ

กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน "BCP NET"


อ่านต่อ

“วราวุธ” ลุย สวิตฯ ทำข้อตกลงซื้อขายคาร์บอนเครดิต คู่แรกของโล


อ่านต่อ

ส.ส.-ส.ว. พร้อมร่วมมือผลักดันยุทธศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-เสนอรัฐบาลเพิ่มงบประมาณลดก๊าซเรือนกระจก


อ่านต่อ

‘ปธ.ชวน’ ห่วงคนไทยเจอปัญหา PM 2.5 ส่งผลกระทบสุขภาพมหาศาล


อ่านต่อ

กรีนพีซเสนอแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศต่อแคนดิเดตผู้ว่า กทม.


อ่านต่อ

คนอมก๋อยเคลื่อนขบวนเข้าเชียงใหม่ ฟ้องคัดค้าน EIA เหมืองถ่านหิน


อ่านต่อ

ฟอสซิล 56 ล้านปียืนยันภาวะโลกร้อน และน้ำเป็นกรดในมหาสมุทร


อ่านต่อ

ผู้เชี่ยวชาญคาด จีนจะเป็นอิสระด้านพลังงาน 70% ภายใน 10 ปี


อ่านต่อ

โมเดลชี้คราบน้ำมันเข้าฝั่งมาบตาพุด 30 ม.ค.-เร่งหาสาเหตุท่อรั่ว


อ่านต่อ

กทม.ติดอันดับ 14 ของโลกเมืองในฝุ่นค่าดัชนีคุณภาพอากาศสีแดง


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่องการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - แคนาดา


อ่านต่อ

COP26 ปักธงปี 2583 หยุดใช้เชื้อเพลิงฟอซซิลผลิตพลังงาน


อ่านต่อ

ท่าทีไทยก่อนประชุม COP-26 หลังโลกร้อนขึ้น 1.1 องศา


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่องท่าทีไทยและร่างปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้องช่วงที่ 1


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่องร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN-China Joint Statement on Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation)


อ่านต่อ

คพ.เปิดรับฟังความเห็น “ในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล ห้ามส่งออกของเสียอันตราย”


อ่านต่อ

2 โจทย์ต้องเร่งแก้ กองขยะพิษ จ.ลพบุรี


อ่านต่อ

เปิดผังจุดลอบทิ้ง-ล้างกากขยะพิษลพบุรีลง "ลำห้วยปู"


อ่านต่อ

กรีนพีซเรียกร้องกรมควบคุมมลพิษให้ประเมินผลและทบทวน Roadmap การจัดการขยะพลาสติก ระบุ Roadmap ไร้ทิศทางและสวนทางกับเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ


อ่านต่อ

แจงแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ


อ่านต่อ

เสนอ 7 แนวทาง ทบทวน-ยกเลิกมติ นำเข้าเศษพลาสติก


อ่านต่อ

ยูเนสโกเตือน ความล้มเหลวของนโยบายสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลออสเตรเลีย จะทำให้เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ กลายเป็น “มรดกโลกที่ตกอยู่ในอันตราย”


อ่านต่อ

งบกำจัดขยะลด เหตุโควิดกระทบจัดเก็บภาษี อปท.


อ่านต่อ

กางงบ ทส.ปี 65 ปรับลดแค่ 4% ยันไม่กระทบแผนแก้สวล.-มลพิษ


อ่านต่อ

มลภาวะไมโครพลาสติกกระจายทั่วทุกทวีป ลอยไปกับกระแสอากาศที่ไหลเวียนรอบโลก


อ่านต่อ

ผู้นำโลกประกาศจับมือสู้โลกร้อน


อ่านต่อ

จีน-มะกันผนึกกำลังลดโลกร้อน และแก้ปัญหาวิกฤติด้านสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโลก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่องรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง ขยะพลาสติกในทะเลไทย)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่องขอความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน


อ่านต่อ

โควิดทำให้ระดับมลพิษในโอโซนลดลง ในช่วงเริ่มต้นการระบาด


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร


อ่านต่อ

'พลังงาน' ถก 'สกพอ.' เร็วๆนี้ เคลียร์ชัดแผนโซลาร์ฟาร์มในอีอีซี


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องข้อความสาร (message) สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องเอกสารถ้อยแถลงเพื่อดำเนินงาน (Statement of Undertaking : SoU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง(ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2580


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องผลการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 12


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง


อ่านต่อ

นักวิทยาศาสตร์ชี้เป้า “โลกร้อน” เหตุสำคัญธารน้ำแข็งหิมาลัยถล่ม


อ่านต่อ

ก.ทรัพย์ถกคลังใช้มาตรการภาษีจูงใจผู้ประกอบการลดขยะพลาสติก


อ่านต่อ

คพ.ชงค่าเสียหายสิ่งแวดล้อม-ฟ้องแพ่งเอกชนลอบทิ้งกากพิษ


อ่านต่อ

รัฐบาลกำชับทุกหน่วยบูรณาการรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงเปลี่ยนฤดู


อ่านต่อ

คกก.ทะเลแห่งชาติ ผ่านร่างกฎหมายป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง


อ่านต่อ

การสูญเสียน้ำแข็งในแอนตาร์กติกา


อ่านต่อ

มลพิษ: สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป ระบุ 1 ใน 8 ของการเสียชีวิตของคนยุโรปมีสาเหตุจากมลพิษ


อ่านต่อ

จี้แก้ปัญหาขยะพิษภาคตะวันออก ที่ชาวบ้านแบกรับ


อ่านต่อ

เหงื่อแตก! อุณหภูมิโลกสูงสุดเท่าที่เคยบันทึกได้พุ่ง 54.4 องศาเซลเซียส


อ่านต่อ

THE EXIT : จัดระเบียบรัฐรุกป่า


อ่านต่อ

วิจัยช่วงคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงในอดีต


อ่านต่อ

ผลกระทบ COVID-19 ต่อ 'สิ่งแวดล้อม'


อ่านต่อ

วิธีใหม่เพื่อรีไซเคิลพลาสติกเข้าด้วยกัน


อ่านต่อ

FTA Watch ร้องสภา ขอตั้ง กมธ.ศึกษาข้อดี-เสียเข้าร่วม CPTPP


อ่านต่อ

ทส.เร่งฟื้นป่าชายเลนถูกบุกรุก 1.33 ล้านไร่


อ่านต่อ

เครือข่ายแบนสารพิษฯ คัดค้านยืดเวลาแบนสารเคมีถึงสิ้นปี


อ่านต่อ

ขยะเดลิเวอรีช่วง WFH พุ่ง 15%


อ่านต่อ

กทม.ส่งถังแดงรองรับหน้ากากใช้แล้วกำจัดถูกวิธี


อ่านต่อ

แผนปฏิรูปสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ครอบคลุม 6 ด้าน

"บัณฑูร"เผยแผนปฏิรูปสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ครอบคลุม 6 ด้าน ย้ำต้องทำให้เป็นรูปธรรมไม่สนเลือกตั้ง
อ่านต่อ

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com