นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 : CLEAN ENERGY FOR LIFE


นิตยสารคิด (Creative Thailand)

CLEAN ENERGY FOR LIFE พฤษภาคม 2564 | ปีที่ 12 ฉบับที่ 8

จะดีกว่าไหมหากเรารู้จักใช้พลังงานจากปัจจุบัน แทนที่พลังงานจากอดีตซึ่งสร้างปัญหาแบบไม่สิ้นสุด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกว่า

เมื่อสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้สรรพสิ่ง ซึ่งรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตดำรงอยู่ได้คือ “พลังงาน”  

การที่เราใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปแถมยังสร้างปัญหามลภาวะมหาศาล ก็อาจยิ่งบั่นทอนให้สรรพสิ่งดำรงอยู่ยากยิ่งขึ้น พลังงานจากธรรมชาติ หรือ พลังงานสะอาด จึงก้าวเข้ามาเป็นพลังงานหลักในวันนี้ ที่ไม่เพียงช่วยให้โลกอยู่ต่อไปได้ แต่สิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างมนุษย์เราก็เช่นกัน

การเติมความคิด ความเข้าใจ และความรู้เข้าไปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถช่วยให้การใช้พลังงานสะอาดคุ้มค่าและเปี่ยมประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นทางออกของปัญหาเดิมแล้ว ก็ยังจะช่วยเบนเข็มของเศรษฐกิจให้ไปในทิศทางที่สว่างสดใสยิ่งกว่าเดิม

พบหลากหลายเรื่องราวของ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่จะช่วยจุด “พลังงานสะอาด” ให้สว่างเรืองรอง พร้อมก้าวสู่การเป็นขุมพลังแหล่งใหม่ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฟื้นฟูชีวิต และฟื้นฟูโลกของสรรพสิ่งและเราทุกคน

อ่านและดาวน์โหลดฟรี https://bit.ly/3ugXGHQ

https://www.facebook.com/199394156383/posts/10157741303666384/?d=n

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com