ร้องผู้ว่าฯสมุทรสาคร สั่งปิดโรงงานคัดแยกขยะส่งกลิ่นเหม็น


ชาวบ้านกว่า 150 คนใน 2 อำเภอ จ.สมุทรสาคร รวมตัวยื่นหนังสือผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ให้ระงับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานคัดแยกขยะแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร หลังส่งกลิ่นเหม็นทำลายสิ่งแวดล้อม มานานกว่า 5 ปีแล้ว

วันนี้(21 มิ.ย.2563) นางสุณิสา โชติเสถียร พร้อมด้วยชาวบ้าน ต.ยกกระบัตร ต.โรงเข้ ต.ธรรมโชติ อ.บ้านแพ้ว และชาว ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร กว่า 150 คน ออกมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ระงับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานคัดแยกขยะแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางโทรัด พร้อมตั้งกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงการฟื้นฟูและปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายให้กลับมามีสภาพดังเดิม

หลังชาวบ้านตรวจสอบพบว่าโรงงานคัดแยกขยะดังกล่าวมีการฝังกลบขยะทำให้มีน้ำเสียไหลลงสู่ลำคลองป่าโคกมะตูม ที่อยู่ใกล้กับโรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยยังสร้างมลภาวะทางอากาศรบกวนชาวบ้านมานานกว่า 5 ปี

นางสมนึก ท้าวเกร็ด ชาวตำบลบางโทรัด บอกว่า นอกจากปัญหาด้านกลิ่นแล้ว ตนยังได้รับผลกระทบต่ออาชีพเป็นอย่างมาก เพราะปลาในกระชังที่เลี้ยงไว้ตายมาแล้ว 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุมาจากน้ำในลำคลองเน่าเสีย จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร และนายก อบต.บางโทรัด ลงพื้นที่รับฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน โดยเบื้องต้นทาง อบต.บางโทรัด จะระงับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานคัดแยกขยะดังกล่าว โดยให้หยุดการดำเนินกิจการ ตั้งแต่วันพุธที่ 24 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

หลังจากนี้ทางผู้ว่าฯสมุทรสาครจะตั้งกรรมการตรวจสอบ พร้อมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากทางจังหวัดร่วมกับทางอำเภอเมือง อบต.บางโทรัด และมูลนิธิบูรณนิเวศ ร่วมปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในระหว่างที่มีการระงับใบอนุญาตประกอบกิจการ ห้ามโรงงานดำเนินการใดๆ หากพบว่ามีการขนย้ายขยะเข้าออกโรงงานจะทำการเพิกถอนใบอนุญาตทันทีที่มา : Thai PBS  วันที่ 22 มิถุนายน 2563

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com