การประชุม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5


ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5
ชูประเด็น "ชุมชน-เมือง ที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน"
วันศุกร์ที่ 3 -4 มีนาคม 2560
โดยความร่วมมือขององค์กรร่วมจัด สสส. และ
สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

การประชุมเปิดลงทะเบียนสำหรับหน่วยงานทุกภาคส่วน ท่านละ 500 บาท
(ฟรีค่าลงทะเบียนสำหรับชุมชน นิสิต นักศึกษา)
รายละเอียดของการประชุมตาม link ดังนี้
http://www.thaicyclingclub.org/


เอกสารดาวน์โหลด

  1. (ร่าง)กำหนดการประชุม Bike and Walk Forum V Final 16022017.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
  2. แบบตอบรับ-Bike and Walk-Final 15022017.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com