มีนบุรีแนะใส่ใจดูแล คุณภาพอากาศในตึก


นายวชิระ เกตุอร่าม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายเน้นดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้วยการสร้างสุขภาวะและสภาพแวดล้อมที่ดีตามสถานที่ต่างๆ เขตจึงขอแนะนำประชาชนให้ใส่ใจดูแลคุณภาพอากาศในอาคาร เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยโดยตรงด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ กำจัดแหล่งกำเนิดมลพิษในอาคาร เปิดพัดลมหรือเครื่องดูดควันขณะทำอาหาร หมั่นล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุสำนักงานที่ปลอดภัยและมีสารก่อมลพิษน้อย ไม่สูบบุหรี่ภายในอาคาร นอกจากนี้ควรจัดเก็บสารที่ก่อให้เกิดมลพิษให้มิดชิด

รวมทั้งให้ความสำคัญกับการระบายอากาศในห้อง เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หรือติดตั้งพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำเป็นต้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารมีสุขภาพที่ดี ลดการเกิดโรคภูมิแพ้ หรือผลกระทบจากสารพิษต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

หนังสือพิมพ์แนวหน้า : วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com