ที่ประชุมโลกร้อนเห็นชอบ 'ประกาศมาราเกซ'


เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองมาราเกช ประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ว่า สหภาพยุโรป (อียู) และอีก 196 ประเทศ ให้ความเห็นชอบในคำประกาศมาราเกช (Marrakesh Action Proclamation) ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ครั้งที่ 22 (UNFCC:COP22) ที่จัดขึ้นที่เมืองมาราเกชของโมร็อกโก ระหว่างวันที่ 7-18 พ.ย. โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดแนวทางสำหรับการปฏิบัติและบังคับใช้ความตกลงปารีส (Paris Agreement)

สาระสำคัญของประกาศมาราเกซคือการเรียกร้องให้นานาชาติ เร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่แต่ละประเทศให้คำมั่นไว้ในข้อตกลงปารีส เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการแก้ปัญหา ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ภาครัฐ แต่ยังต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งนักวิทยาศาสตร์ ภาคธุรกิจ และการตอบสนองต่อปัญหาในระดับโลกจากทุกภาคส่วนและทุกระดับชั้น

ความตกลงปารีสจากการประชุมเมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว มีเนื้อหาว่าด้วยการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกนับจากยุคก่อนอุตสาหกรรม ไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส หรือที่ดีกว่านั้นคือไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ข้อตกลงนี้ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้รับการเห็นชอบและให้การรับรองจาก 111 ประเทศทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์เผยว่า จากคำมั่นและเป้าหมายที่แต่ละประเทศกำหนดไว้ในปัจจุบัน ยังคงไม่เพียงพอ เพราะมันจะยังคงนำไปสู่ผลลัพธ์ของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก 3 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้น โดยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบในวงกว้าง โดยจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจนกลืนกินผืนแผ่นดินจำนวนมาก สภาวะอากาศแห้งแล้งและพายุจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โรคระบาดจะแพร่กระจายมากขึ้น รวมถึงความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรที่ลดน้อยลง โดยนักวิทยาศาสตร์ยังเผยว่า 10 เดือนแรกที่ผ่านมาของปีนี้ ติดอันดับเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ และอุณหภูมิเฉลี่ยของปี 2559 คาดว่าจะแซงหน้าค่าเเฉลี่ยของปี 2558 เป็นปีที่ร้อนที่สุดในสถิติ

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com