อินเดียจะให้สัตยาบรรณลดโลกร้อนในวันคล้ายวันเกิดคานธี


นายกรัฐมนตรีนเรทรา โมดี ของอินเดีย เปิดเผยว่า อินเดียซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับ 3 ของโลก จะร่วมลงนามในความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในัวนที่ 2 ต.ค. นี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบวันเกิดของมหาตมะคานธี ซึ่งเหตุที่เลือกวันดังกล่าวเพราะผู้นำเรียกร้องเอกราชเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการดำรงชีวิตอยู่แบบไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ความตกลงปารีสที่ประกาศออกมาเมื่อปี 2015 จำเป็นต้องได้รับการให้สัตยาบรรณจาก 55 ชาติ ซึ่งมีวัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมกันอย่างน้อยร้อยละ 55 ของปริมาณทั้งโลก

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com