'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ทรงย้ำความร่วมมือแก้ปัญหาป่าต้นน้ำ ในงานรักษ์ป่าน่านครั้งที่ 4


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการ “รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4”

ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการ เครือข่ายแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทรงมุ่งเน้นความร่วมมือ ระดมความรู้จากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่แนวทาง และวิธีการฟื้นฟูป่าน่านอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (13 พ.ค.62) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในงานสัมมนา ‘รักษ์ป่าน่าน’ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน แม่ทัพภาค 3 ผู้บัญชาการตำรวจภาค 3 นายบัณฑูร ล่ำซำ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

2_49

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 4 ทรงย้ำเรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าการระดมความรู้ ความสามารถ อันจะนำไปสู่แนวทางการให้ประชาชนอาศัยร่วมกับป่าได้ และถ่ายทอดสู่เยาวชน เพื่อให้การ “รักษ์ป่าน่าน” ได้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน

ในการนี้ทรงบรรยายเรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้” เป็นแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่า และมีรายได้เสริมโดยไม่ทำลายป่าโดยการปลูกไม้ป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจมีการปลูกหลายๆ ระดับ หลายๆ ชนิด มีทั้งไม้เรือนยอดสูงลดหลั่น นอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้แล้ว ยังทำให้มีป่าไม้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ผ่านแนวคิด “สร้างป่า สร้างรายได้” โดยการพัฒนารูปแบบการผสมผสานระหว่างชนิดของไม้ป่าและพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในลักษณะเป็นเรือนยอดสี่ชั้น ซึ่งเป็นโครงสร้างใกล้เคียงธรรมชาติรวมทั้งการอนุรักษ์ดิน และน้ำด้วย นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาแปรรูปผลผลิตจากป่า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเกิดความคุ้มค่า

3_31

จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง “สิ่งดีดีกำลังจะเกิดขึ้นที่น่าน” โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

มีประเด็นหลักอยู่ที่การสรุปความคืบหน้าของการดำเนินโครงการอันนำมาสู่การปรับเปลี่ยนมาตรการจากภาครัฐในการแก้ปัญหา โดยจะทำอย่างไรให้ประชาชนสามารถอยู่ในพื้นที่ป่าอย่างเกื้อกูล และดูแลระบบนิเวศอย่างเหมาะสม ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมรายได้ กระทั่งสามารถกลายเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งถือเป็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง

ต่อมาเป็นการเสวนาเรื่อง วิถีคนน่านอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน โดย นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นางฑิฆัมพร กองสวน รองประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน นายถนัด ใบยา รองประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน โดยมี นางสาวภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา เป็นผู้ดำเนินรายการ

4_20

โครงการรักษาป่าต้นน้ำน่านเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำน่านที่มีความสำคัญกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าแบบก้าวกระโดด ตั้งแต่ปี 2551 - 2555 ป่าน่านมีอัตราการถูกทำลายจาก 5.2 หมื่นไร่ต่อปี เพิ่มเป็น 1.25 แสนไร่ ต่อปี ขณะที่ช่วงปี 2555 เป็นต้นมา ป่าน่านมีการถูกทำลายเพิ่มขึ้นสูงถึง 2.5 แสนไร่ต่อปี ทำให้ จ.น่านที่เคยมีพื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าสงวน 2507 อยู่ราว 6.4 ล้านไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 4.5 ล้านไร่เท่านั้น

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 13 พฤษภาคน 2562

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com