ส่องจังหวัดทอป 5 “สร้างขยะมากแค่ไหน ใน 1 วัน”


เผยแพร่: 30 ต.ค. 2561 01:25   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เพจ The dialogue โพสต์ตอกย้ำถึงปริมาณขยะมูลฝอยรายจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงจาก กรมควบคุมมลพิษ ในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าคนไทยทุกคนล้วนสร้างขยะมากในแต่ละวัน ยิ่งพอรวมกันหลายวันเข้า มีปริมาณมหาศาลอย่างน่าตกใจ ความว่า

ข้าวเหนียวหมูปิ้งมื้อเช้า ชาไข่มุกตอนบ่าย ถุงกับข้าวกลับบ้านตอนเย็น
ในแต่ละวัน กิจวัตรประจำวันของเราก่อให้เกิดขยะมากมาย
เคยสงสัยไหมว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวันนั้นมีมากขนาดไหน
The dialogue ชวนมาดูสถิติปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันในแต่ละจังหวัดกัน

ในปี 2560 5 จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดในแต่ละวัน ได้แก่
1.กรุงเทพมหานคร 13,327 ตันต่อวัน
2.ชลบุรี 2,547 ตันต่อวัน
3.นครราชสีมา 2,458 ตันต่อวัน
4.สมุทรปราการ 2,445 ตันต่อวัน
5.ขอนแก่น 1,836 ตันต่อวัน
จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 ปริมาณขยะมูลฝอย (หมายถึง ขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค กิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า และโรงงาน) ในปี 2560 เกิดขึ้นประมาณ 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปเป็นชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและการเติบโตของการท่องเที่ยว

ปัญหาอื่นนอกจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ ก็คือประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ ยังมีขยะมูลฝอยอีก 7.17 ล้านตัน (ร้อยละ 26) กำจัดอย่างไม่ถูกต้อง เช่นการเทกองหรือเผากลางแจ้ง ลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ

ประเทศไทยยังไม่สามารถปลูกฝังจิตสำนึกการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางและจัดระบบให้ประชาชนคัดแยกขยะเพื่อทิ้งได้อย่างจริงจัง ต่างจากญี่ปุ่น หรือไต้หวัน ที่การแยกขยะเป็นเรื่องเบสิคเหมือนหายใจเข้าออกและระบบทิ้งขยะแยกประเภทตามวันเวลาก็เช่นกัน

นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 44% หรือ 2,607 แห่งของไทยยังไม่มีระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกำจัด ประชาชนยังต้องกำจัดขยะเองในพื้นที่ของตน เรียกได้ว่าระบบการกำจัดขยะของไทย ยังมีปัญหาทั้งต้นทาง คือผู้ทิ้ง และปลายทาง คือระบบกำจัดขยะ

แล้วคุณล่ะ? ได้แยกขยะในครัวเรือนหรือไม่? ทิ้งขยะลงถังถูกประเภทแล้วหรือยัง?
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com