ศรีสุวรรณ-ชาวบางปะกง บุกร้องนายกฯ ระงับเขตนิคมอุตสาหกรรมพรุ่งนี้ (17 ต.ค.)


พื้นที่่ที่จะมีการจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรม (แฟ้มภาพ)


ศูนย์ข่าวศรีราชา - “ศรีสุวรรณ จรรยา” พร้อมชาวบ้านบางปะกง จะเดินทางไปยื่นหนังสื่อถึงนายกฯ ขอให้มีคำสั่งยกเว้นพื้นที่ตำบลเขาดิน เป็นพื้นที่ปลอดการส่งเสริมอีอีซี และขอให้ระงับโครงการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรรม

จากกรณีที่ชาวบ้าน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรม ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ร้องเรียนกรณีนายทุนกว้านซื้อที่ดินใน ต.เขาดิน กว่า 1 ,000 ไร่ เตรียมสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ในพื้นที่สีเขียวตามกฎหมายผังเมือง โดยได้เริ่มปรับถมพื้นที่ รวมทั้งทำการขับไล่ชาวบ้านให้รื้อถอนที่อยู่อาศัยที่เคยเช่าทำกินภาคเกษตรกรรมออกไปให้พ้นพื้นที่ ทั้งที่ยังไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความเห็นจากชาวบ้านแต่อย่างใด นอกจากนั้น กลุ่มชาวบ้านได้ร้องศาลปกครองด้วย

ทั้งนี้ พบว่าการร้องเรียนผู้ว่าฯ และฟ้องศาลปกครอง ไม่สามารถหยุดการถมดินและขับไล่ชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่ แม้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม 2535 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน 2543 พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2524 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมฯ 2522 ประมวลกฎหมายที่ดิน 2487 และ พ.ร.บ.ผังเมือง 2518

ล่าสุด นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันที่ 18 ตุลาคมนี้ สมาคม และชาวบ้านเขาดิน อ.บางปะกง จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล ยื่นคำร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ขอให้มีคำสั่งยกเว้นพื้นที่ตำบลเขาดิน เป็นพื้นที่ปลอดการส่งเสริมอีอีซี เพื่อให้สอดคล้องต่อพระราชบัญญัติ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้สิทธิตามมาตรา 43(3) ของรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อยับยั้งกระบวนการวิ่งเต้นการขอเปลี่ยนสีผังเมืองเป็นสีม่วง 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com