สภาเสาชิงช้าหนุนกทม.ลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก


พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดเลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเนื่องจากปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญของโลกและประเทศไทย สาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า ปัญหามลภาวะทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และปัญหาขยะ ถุงพลาสติก กล่องโฟมแก้วกระดาษ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจนก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพประชาชน จากข้อมูลกรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะได้เฉลี่ยวันละ 10,500 ตัน/วัน มีขยะพลาสติก 1,400 ตัน ประมาณ 80 ล้านใบ/วัน เทียบกับจำนวนประชากรที่อาศัยในกรุงเทพฯ 10 ล้านคน เฉลี่ยใช้ถุงพลาสติกคนละ 8 ใบ/วัน ซึ่งในแต่ละปีต้องเสียงบประมาณจำนวนมากในการกำจัดขยะ โดยใช้วิธีเผาและฝังกลบ ในส่วนของขยะพลาสติกใช้เวลาฝังกลบสลายใน 450 ปี หากฝังกลบไปเรื่อยๆก็จะมีขยะพลาสติกใต้ดินจำนวนมหาศาล วิธีที่ดีที่สุดคือลดปริมาณขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก ก็จะช่วยลดปัญหาขยะและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบาย ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดสำนักการแพทย์ ได้เริ่มดำเนินการใช้ถุงผ้าแทนถุงยาในการส่งยาให้ผู้ป่วยและในหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลกทม.มากว่า 1 ปีแล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป จะดำเนินการครบทุกแห่ง และในปี 2562 ได้สั่งหยุดผลิตถุงพลาสติกใส่ถุงยา และรณรงค์ให้ประชาชนที่มาใช้บริการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกพร้อมทั้งรับบริจาคถุงผ้าจากประชาชน

นอกจากนี้ รณรงค์ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่ให้ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ให้ประชาชนนำถุงผ้าหรือภาชนะมาใส่เอง ในส่วนของสำนักการศึกษา ผู้ว่าฯกทม.ได้สั่งการให้เลิกใช้ถุงพลาสติกใส่นมโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2เป็นต้นไป จะลดขยะถึงพลาสติกได้วันละ 250,000 ใบ หรือปีละประมาณ50,500,000 ใบ นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการต่อเนื่องในการลดละขยะพลาสติก โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ในการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน นำร่องเขตคลองเตย ระยะที่ 1 เป็นต้นแบบให้เขตอื่นๆ

ที่มา :  หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com