ทุนจีนมา “โรงไฟฟ้าขยะศรีราชา” ขยับ เทศบาลฯ อ้างนโยบาย มท.หนุนเต็มตัว


ศูนย์ข่าวศรีราชา - เทศบาลเมืองศรีราชา ชูนโยบาย มท.-รัฐบาล คสช.หนุน “โรงไฟฟ้าขยะหนองขาม” รองรับอีอีซี ขณะที่ชาวบ้านยืนยันต้านสุดตัว ชี้ตั้งโรงงานบนที่สูง ห่างบ้านไม่ถึงกิโลฯ พิรุธ ทุนจีนมา โครงการโรงไฟฟ้าฯขยับทันที

นายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายโยธาธิการ เทศบาลเมืองศรีราชา เปิดเผยถึงการจัดทำโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีแปรสภาพเป็น RDF และพลังงานไฟฟ้า Feed-in Tariff (FiT) หลังมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา พร้อมคณะ ได้จัดเวทีประชาคมสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านที่วัดหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ เรื่องการใช้พื้นที่บริเวณศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลเมืองศรีราชา ที่มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 114 ไร่ ที่ตั้งอยู่ใน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใกล้กับถนนมอเตอร์เวย์ สาย 7 ดำเนินโครงการ

แต่กลับได้รับการต่อต้าน และคัดค้านจากชาวบ้าน พร้อมชูป้ายขับไล่ให้โครงการดังกล่าวไปตั้งอยู่ในพื้นที่อื่น


นายปรีชา ระบุว่า ปัญหาดังกล่าวมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา จะต้องทำรายงานเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อให้พิจารณาและสั่งการในการดำเนินการขั้นต่อไป เนื่องจาก “โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีแปรสภาพเป็น RDF และพลังงานไฟฟ้า Feed-in Tariff (FiT)” เป็นนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งยังเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น จนอาจกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

เพียงแต่เทศบาลเมืองศรีราชา ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าจ้างมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้เข้าทำการประชาสัมพันธ์ หรือจัดเวทีประชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นชาวบ้าน แต่คาดว่าน่าจะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมูลนิธิฯ ที่สั่งให้มีการดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะ ขณะที่ อ.ศรีราชา ก็มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาในโครงการดังกล่าว และที่ผ่านมา จ.ชลบุรี ก็มีการพูดคุยกันอยู่หลายครั้ง เพราะหากไม่รีบดำเนินการแก้ไข ปัญหาขยะก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองศรีราชา ในรูปแบบการฝังกลบใกล้เต็มแล้ว และไม่สามารถขยายพื้นที่รองรับได้ จึงต้องนำเสนอรูปแบบที่จะนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า จึงจะแก้ปัญหาได้


นายปรีชา ยังกล่าวอีกว่า และเนื่องจากขยะแต่ละพื้นที่ไม่สามารถขน หรือนำไปกำจัดข้ามจังหวัดได้ เพราะผิดกฎหมาย ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้องออกประกาศจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ อ.ศรีราชา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง คือ 1.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 2.เทศบาลนครแหลมฉบัง 3.เทศบาลเมืองศรีราชา 4.เทศบาลตำบลบางพระ 5.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 6.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน และ 7.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ซึ่งทั้งหมดได้ลงความเห็นร่วมกันที่จะใช้พื้นที่ศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นพื้นที่ทิ้งขยะ

“ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากลุ่มที่ออกมาคัดค้านการทำประชาคมมีวัตถุประสงค์อะไร เพราะแกนนำที่ออกมาคัดค้านก็ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นดี และร่วมรับรู้ว่าจะต้องใช้พื้นที่ศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อทิ้งขยะในอนาคตและต้องกำจัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ที่สำคัญ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่ในโครงการอีอีซี ที่จะต้องมีการนำกฎระเบียบของอีอีซีเข้ามาบังคับใช้ เพราะการแก้ไขปัญหาขยะในขณะทุกพื้นที่ขณะนี้มีปัญหาเรื่องการถูกต่อต้านและคัดค้าน” นายปรีชา กล่าว


ขณะที่ รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา กล่าวว่า การนำทีมงานลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นชาวบ้านเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามการประสานงานจากสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านในพื้นที่โครงการกำจัดมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม พื้นที่ของเทศบาลเมืองศรีราชา ในเนื้อที่ทั้งสิ้น 114 ไร่ และได้ทำแบบสอบถามประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร 492 ครัวเรือน โดยมีผู้เห็นด้วย 338 ครัวเรือน ไม่แน่ใจ 80 ครัวเรือน และไม่เห็นด้วย 68 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบต่อโครงการนี้ ส่วนที่มีการคัดค้าน และไม่เห็นด้วยก็จะต้องรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระบบ เพื่อให้พิจารณาว่าจะทำอย่างไรต่อไป

ลักษณะโครงการฯ จะเป็นโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยโดยการแปรสภาพเป็น RDF และนำ RDF ผลิตไฟฟ้า สามารถรับมูลฝอยได้ถึง 444 ตันต่อวัน และจะแปรสภาพเป็น RDF ได้ 204 ตันต่อวัน ผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ และการลงทุนทั้งหมดในโครงการฯ จะมาจากภาคเอกชน 100% เทศบาลฯ มีหน้าที่คอยติดตามและควบคุมให้โครงการดำเนินการตามกฎระเบียบ และมาตรฐานอย่างเคร่งครัด


คนหนองขาม-ศรีราชา ผวาโรงงานห่างบ้านไม่ถึงกิโลฯ

ขณะที่ ร.ต.อ.วันชาติ ทุมมา ชาวบ้าน ต.หนองขาม กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ ต.หนองขาม และใกล้เคียงต่างพากันหวาดกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ หากเกิดโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีแปรสภาพเป็น RDF และพลังงานไฟฟ้า Feed-in Tariff (FiT) เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่บนที่สูง อาจก่อให้เกิดมลพิษทั้งอากาศ และน้ำต่อชาวบ้านในพื้นที่ด้านล่าง จึงอยากเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการ และพิจารณาสถานที่อื่นเพื่อความเหมาะสม

นอกจากนั้น โครงการนี้ยังมีกระบวนการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง และไม่เคยชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดบ่อขยะของเทศบาลเมืองศรีราชา จึงมาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และอยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนเพียง 500-800 เมตรเท่านั้น

เช่นเดียวกับ นายวินัย กุลเฉลียง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.หนองขาม ที่บอกว่าหากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเป็นอย่างมากจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาชี้แจง และทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้มากกว่านี้


พบทุนจีนมา โรงไฟฟ้าขยะโผล่ทันที

สำหรับโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีแปรสภาพเป็น RDF และพลังงานไฟฟ้า Feed-in Tariff (FiT) เกิดขึ้นจากการที่นักลงทุนจากประเทศจีน สนใจที่จะเข้ามาลงทุนสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เนื่องจากเป็น 1 ใน 3 จังหวัดของโครงการอีอีซี

เทศบาลเมืองศรีราชา ภายใต้การนำของ นายธานี รัตนานนท์ จึงได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือกับ Mr.Guo Yong ประธานบริษัท เสฉวน เอนเนอจี่ อินดัสเทรียล กรุ๊ป กลุ่มนักลงทุนด้านธุรกิจพลังงาน เคมี และอุตสาหกรรมในมณฑลเสฉวน ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ณ โรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อปลายเดือน พ.ค.61 ที่ผ่านมา


ที่มา : MGR ONLINE วันที่ 18 กันยายน 2561

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com