เปิดแผน! สร้างโรงไฟฟ้าขยะกระบี่ ดึงเอกชนร่วมลงทุนพันล้าน ชาวบ้านไม่เอา พร้อมถอย


กระบี่ - เทศบาลเมืองกระบี่เดินหน้าโรงไฟฟ้าขยะ ดึงเอกชนร่วมลงทุนพันล้าน ตั้งเป้าผลิตกระแสไฟฟ้าวันละ 6 เมกะวัตต์ รอเซ็นสัญญากับเอกชน ก่อนเปิดเวทีประชาพิจารณ์ และพาไปดูงานต้นแบบที่ขอนแก่น คนในพื้นที่ไม่เอาพร้อมพับโครงการ

ตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ มีโครงการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ที่บริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะของเทศบาลฯ ในพื้นที่ตำบลทับปริก แต่เมื่อชาวบ้านรับทราบได้ออกมาคัดค้าน ไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ ที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ มีโครงการที่จะก่อสร้างในพื้นที่หวั่นเกิดมลพิษและอันตรายต่อชุมชน โดยได้มีการขึ้นป้ายคัดค้านอย่างจริงจังและต่อเนื่องนั้น


ล่าสุด นายป้อมเพชร สุคนธกนิษฐ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ ได้เปิดเผยรายละเอียดและที่มาของโครงการโรงไฟฟ้าขยะของเทศบาลเมืองกระบี่ ว่า หลังจากเทศบาลเมืองกระบี่ ได้ประกาศหาผู้ร่วมทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะของเทศบาลฯ โดยใช้วิธีประมูล มีสัญญาร่วมทุนกำหนด 20 ปี เมื่อครบเวลาตามสัญญา หากบริษัทฯร่วมทุนไม่ทำต่อ ก็ต้องคืนให้เทศบาล มีงบลงทุน 1,000 ล้านบาท ได้ผู้ร่วมลงทุนแล้ว คือ บริษัท อัลไลแอนซ์คลีนเพาเวอร์ จำกัด หรือ ALCP และที่ผ่านมาเทศบาลฯได้นำผู้ที่เกี่ยวข้องไปดูผลงานของบริษัทฯ โรงไฟฟ้าขยะต้นแบบ ที่จะมาสร้างที่ จ.กระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่นซึ่งทุกคนก็พอใจในการดูงานครั้งนั้น

โดยโรงงานไฟฟ้าขยะ ที่จะสร้างอยู่ที่บ้านทับไม้ ม.1 ต.ไสไทย และ ม.1 ต.ทับปริก อ.เมือง อยู่ภายในบ่อกำจัดขยะปัจจุบันของเทศบาลเมืองกระบี่ บนเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ โดยหลังจากเซ็นต์สัญญาทำการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จถึงขั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ภายใน 2 ปี


รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวด้วยว่า โรงไฟฟ้าจากขยะ ที่กำลังจะมีการก่อสร้าง เป็นระบบปิด สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมด

สำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านั้น จะใช้ขยะจากเทศบาลในพื้นที่กระบี่ จำนวน 14 แห่ง ขยะจาก อบต.จำนวน 48 แห่ง วันละประมาณ 170 ตัน รวมกับขยะเก่าที่เทศบาลเก็บไว้ในหลุมฝังกลบขยะ 2 หลุม ประมาณ 6 - 7 แสนตัน เพื่อใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงวัน 400 ตัน คาดว่าไม่เกิน 10 ปี ขยะกองมหึมาจะหมดไป และหลังจากนั้นก็ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม จึงมั่นใจว่าปริมาณขยะคงจะพอเพียงในการผลิตกระแสไฟฟ้าไปได้อีกหลายปี


รองนายกเทศบาลเมืองกระบี่ กล่าวต่อว่า โครงการโรงไฟฟ้าขยะของเทศบาลเมืองกระบี่ ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการตรวจสอบสัญญา หากไม่มีปัญหา ขั้นตอนต่อไป ทางบริษัทฯก็จะต้องเข้ามาทำประชาพิจารณ์ หากว่าผ่านความเห็นชอบ ก็จะทำการก่อสร้างต่อไป แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนทำประชาพิจารณ์ ทางเทศบาลก็จะเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงชาวบ้าน ที่มีส่วนได้เสีย ไปดูโรงงานจริงก่อน ถึงจะกลับมาทำประชาพิจารณ์ หากว่าไม่ผ่านอีกก็พับโครงการ

ที่มา: MGR ONLINE วันที่ 30 สิงหาคม 2561

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com