วอลโว่เลิกใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งในทุกกิจกรรมทั่วโลก


ภายในปี 2019 วอลโว่คาร์ ประกาศเลิกใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในสำนักงาน ร้านอาหาร และทุกกิจกรรมที่จัดทั่วโลก เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อทะเลสะอาดของสหประชาชาติ

วอลโว่ คาร์  ประกาศเลิกใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งในสำนักงาน ร้านอาหาร และการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบของบริษัทในทุกประเทศทั่วโลกภายในปี 2019   เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อทะเลสะอาดขององค์การสหประชาชาติ (UN Environment Clean Seas Campaign)  และเพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของวอลโว่ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกจะดำเนินการเปลี่ยนเครื่องใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งจำนวนมากกว่า 20 ล้านชิ้น อาทิ ถ้วยน้ำ ภาชนะใส่อาหาร และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร โดยหันมาใช้วัสดุชนิดที่มีความยั่งยืนกว่า อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ เยื่อ และไม้ ซึ่งการดำเนินงานนี้เทียบเท่ากับการกำจัดขยะพลาสติกมากกว่า 500 ชิ้นต่อพนักงานหนึ่งคนในแต่ละปีเลยทีเดียว

โครงการนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและภายในสิ้นปี 2018 เครื่องใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งหมดจะถูกนำออกจากการจัดกิจกรรมทั่วโลก ทั้งงานเปิดตัวรถยนต์ ตลอดจนในสำนักงานและร้านอาหารต่าง ๆ ในโรงงานผลิตของวอลโว่ ทั้งในจีน เบลเยียม สำหรัฐอเมริกา สวีเดน และมาเลเซีย

โดยในช่วงปี 2019 บริษัทฝ่ายขายของแต่ละประเทศจะพยายามกำจัดเครื่องใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งในขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมภายในประเทศ

การดำเนินงานเรื่องพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งของวอลโว่   เป็นโครงการที่เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้บริจาคเงินสนับสนุนกว่า 300,000 ยูโรแก่รายการ Volvo Ocean Race’s Science Programme โดยเรือรุ่นปี 2018-19 ที่ร่วมในการแข่งขันถูกติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดสภาวะของน้ำทะเลจากพื้นน้ำที่อยู่ห่างไกลที่สุดของโลก รวมถึงระดับของไมโครพลาสติกในน้ำทะเล

ลวดลายถักบนพรมในห้องโดยสาร รถยนต์วอลโว่รุ่น  V90 Cross Country Volvo Ocean Race Special Edition ร ทำจากอีโคนีล (Econyl) เป็นวัสดุเส้นใยที่ผลิตจากไนลอนรีไซเคิล 100% ผสมกับเส้นในของอวนจับปลาเก่าที่เก็บขึ้นมาจากก้นทะเล

ด้าน วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย   ได้เริ่มรณรงค์ให้พนักงานมีถ้วยกาแฟเป็นของตนเอง ลดการใช้หลอดพลาสติก ส่งเสริมให้พนักงานนำกล่องอาหารมาบรรจุอาหารที่ซื้อจากร้านอาหารภายนอก และติดตั้งตู้กดน้ำดื่ม เพื่อลดการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดเข้ามาบริโภคภายในบริษัท  เพื่อลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ในทันที

ที่มา : เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com