กรอ.ลั่นปี’63 คุมกำจัดกากอันตรายได้ทั้ง 100% ดึงอู่ซ่อมรถเข้าระบบ


นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรอ.ได้เร่งรัดในการนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบการกำจัดที่ถูกต้อง คาดว่าปีนี้จะมีกากอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอันตรายประมาณ 1.74 ล้านตัน ลดลงจากปี 2560 ที่มี 2.24 ล้านตัน เพราะโรงงานขนาดใหญ่ใน จ.ระยอง มีกากอุตสาหกรรมอันตรายเป็นจำนวนมากประมาณ 5 หมื่นตันต่อเดือน ได้หยุดการผลิตในช่วงปลายปี 2560 ทำให้มีกากอุตสาหกรรมอันตรายปีนี้ลดลง ตั้งเป้าปีนี้จะนำเข้าระบบกำจัดกากที่ถูกต้องให้ได้ 1.24 ล้านตัน และคาดว่าภายในปี 2563 จะนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบให้ได้ทั้งหมด 100%

ขณะที่ปีที่ผ่านมา มีกากอุตสาหกรรมทั้งหมด 24 ล้านตันต่อปี แบ่งเป็นกากอุตสาหกรรมอันตราย 2.24 ล้านตันต่อปี และกากอุตสาหกรรมทั่วไป 22 ล้านตัน โดยจะเน้นในส่วนของกากอุตสาหกรรมอันตราย อาทิ สารไวไฟ สารกัดกร่อน สารพิษ สารปนเปื้อนโลหะหนัก

นายมงคลกล่าวว่า ปัจจุบันโรงงานขนาดกลางและใหญ่เกือบทั้งหมด ที่มีกากอุตสาหกรรมอันตรายได้นำกากเข้าระบบกำจัดกากเกือบหมดแล้ว เหลือแต่เพียงรายเล็กจำพวกอู่ซ่อมรถยนต์ที่ยังมีการกำจัดน้ำมันเครื่อง หรือสารโลหะหนักอื่นๆจากการซ่อมรถยนต์ไม่ถูกต้อง คาดว่ามีจำนวนกว่า 1 พันราย ซึ่งที่ผ่านมา กรอ. ได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้ความรู้กับอู่ซ่อมรถยนต์เหล่านี้ให้กำจัดกากให้ถูกต้อง ซึ่งได้ผลการตอบรับที่ดี แต่ต้องใช้เวลาในการเข้าไปให้ความรู้ และเข้มงวดในการตรวจสอบ เพราะมีจำนวนมากกระจัดกระจายไปทั่วประเทศ

“ก่อนปี 2559 มีโรงงานนำขยะอันตรายเข้าระบบเพียง 20% แต่ในขณะนี้เข้าระบบแล้วกว่า 40% ของจำนวนโรงงาน ที่คิดเป็นสัดส่วนของการผลิตกากอุตสาหกรรมอันตรายกว่า 70% และมั่นใจว่าภายในปี 2563 จำนำกากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าระบบให้ได้ 100%” นายมงคลกล่าว

สำหรับกากอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีจำนวน 22 ล้านตันต่อปี จำนวนนี้มีสัดส่วนถึง 40% ที่สามารถนำไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ล่าสุด กรอ.ได้แก้ไขกฎกระทรวงอุตสาหกรรม แยกขยะอุตสาหกรรมที่นำไปรีไซเคิลได้ ออกจากการเป็นกากอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาโรงงานต่างๆก็แยกกากอุตสาหกรรมส่วนนี้ไปขายโรงงานรีไซเคิลอยู่แล้ว จึงคาดว่าจำนวนกากอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องเข้าระบบกำจัดกากจะลดลง และจะพยายามนำเข้าระบบให้ได้ทั้งหมดภายในปีนี้

นายพิษณุ จารุพัฒนะสิริกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า แก้ไขกฎกระทรวงอุตสาหกรรม แยกขยะอุตสาหกรรมที่นำไปรีไซเคิลได้ ออกจากการเป็นกากอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องที่ดี โดยกากอุตสาหกรรมทั่วไปที่จะได้รับการยกเว้นจดแจ้ง อาทิ เศษไม้ เศษเหล็ก ส่วนกากฯประเภทน้ำมัน พลาสติก จะยังต้องจดแจ้งเป็นกากอุตสาหกรรมอยู่ คาดว่าเมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จะช่วยให้ปริมาณกากอุตสาหกรรมทั่วไปลดลงเหลือ 17 ล้านตันต่อปี หรือหายไป 5 ล้านตัน และทำให้ฐานข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรม (บิ๊ก ดาต้า) มีความแม่นยำมากขึ้น

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 29 เมษายน 2561

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com