โลกมีปัญหาเมื่อจีนเลือกซื้อขยะ…


โลกกำลังตื่นเต้นดีใจที่ผู้นำเกาหลีเหนือยอมพบปะเจรจากับผู้นำสหรัฐฯ และหยุดโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยอ้างว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทดสอบจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้ข้ามทวีป ทำให้อเมริกาอยู่ไม่สุขต้องใช้มาตรการตอบโต้เข้มข้น

การที่คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือยอมอ่อนให้สหรัฐฯ นั้น อาจเป็นเพราะมั่นใจว่าการทดสอบขีปนาวุธอยู่ในขั้นที่น่าพอใจ ไม่จำเป็นต้องทดลองอะไรอีกจนเพิ่มสภาวะความเสี่ยงกับการสำแดงฤทธิ์โดยสหรัฐฯ และพันธมิตร ทำให้ประเทศลำบาก

ในขั้นนี้ คิม จองอึน จะยอมรับเงื่อนไขให้ยกเลิก ทำลายอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอยู่หรือไม่ ต้องรอดูท่าที แรงกดดันที่ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะกล้าตีสุนัขให้จนตรอกหรือไม่ แต่คิมแสดงอาการว่าต้องการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่า

ประเด็นที่คิมจะยอม หรือไม่ยอมให้เกาหลีเหนือปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิง จนปราศจากเขี้ยวเล็บป้องกันตนเอง จึงเป็นเรื่องตัดสินว่าการเจรจากับสหรัฐฯ จะสำเร็จหรือล้มเหลว และผู้นำกองทัพสายเหยี่ยวของเกาหลีเหนือจะยอมหรือไม่

ถึงขั้นนั้น ต้องรอดูเช่นกันว่าคิมจะ “เอาอยู่” มั้ยในประเด็นการคุมกองทัพ! นั่นเป็นประเด็นที่ชาวโลกต้องรอดูผลว่าการประชุมสุดยอดจะเกิดที่ไหน เมื่อไหร่ มีกรอบการเจรจาอย่างไรบ้าง จีน รัสเซีย มีบทบาทอย่างไรในการกำกับท่าทีของเกาหลีเหนือ

แต่ปัญหาความขัดแย้ง มาตรการตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังคงมีต่อไป อาจยกระดับความเข้มข้นขึ้นจะถึงจุดที่ทั้ง 2 ประเทศตระหนักว่าถ้ายังขืนเล่นบท “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ผลสุดท้ายอาจกอดคอกันนำประเทศอื่นสู่หายนะด้วยกัน

มาดูปัญหาที่หลายคนอาจไม่รับรู้ว่า การที่จีนห้ามนำเข้าขยะประเภทต่างๆ จากต่างประเทศ ทำให้เกิดปัญหาเป็นวงกว้างสำหรับหลายประเทศอย่างไร และกำลังดิ้นรนหาทางออกอย่างไร ทั้งๆ ที่ขยะนั้นแต่ละประเทศน่าจะจัดการเองได้

ความเป็นจริงก็คือ จีนเป็นผู้นำเข้าขยะรายใหญ่จากประเทศอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานในประเทศ มีทั้งขยะทั่วไป เศษพลาสติก เศษเหล็กทำให้หลายประเทศมีทางออกด้วยการขายขยะให้จีน ไม่มีปัญหาขยะล้นประเทศ

ในปีที่ผ่านมา จีนได้เริ่มสั่งห้ามนำเข้าขยะ 24 ชนิดจากประเทศอุตสาหกรรม ทำให้หลายประเทศต้องฟื้นฟูมาตรการรีไซเคิลขยะ เพราะจะหวังพึ่งพาจีนก็ไม่ได้เหมือนเดิม ยิ่งมีปัญหาการค้ากับสหรัฐฯ จีนก็ห้ามนำเข้าขยะสหรัฐฯ เกิดปัญหาสาหัส

สัปดาห์ก่อน จีนเพิ่มประเภทของขยะที่ห้ามนำเข้า เช่นเศษกระดาษไม่แยกประเภท เศษพลาสติกสำหรับรีไซเคิล เศษเหล็กชิ้นส่วนรถยนต์ เศษเหล็กเรือเก่า นอกเหนือจากขยะมูลฝอยทั่วไป ทำให้เกิดปัญหาขยะล้น ขนเก็บไปกำจัดไม่ทัน

ออสเตรเลียไม่สามารถรีไซเคิลขยะได้ทัน ต้องใช้ขยะไปถมพื้นที่ต่างๆ ในอังกฤษก็มีปัญหาในการกำจัดแบบรีไซเคิลขยะพลาสติกเกรดต่ำ ต้องขนเข้าเตาเผาเพื่อทำลายสถานเดียว ทำให้เพิ่มความเสี่ยงมลพิษเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ในสหรัฐฯ เองก็มีคำเตือนจากสถาบันอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะว่าการห้ามนำเข้าขยะโดยรัฐบาลจีนจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการห่วงโซ่ซัปพลายทำให้ผู้ผลิตสินค้าต้องใช้วัตถุดิบชนิดใหม่ในกระบวนการผลิตแทนการใช้วัสดุรีไซเคิล

บรรดาผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามาตรการของจีนในการห้ามนำเข้าขยะได้ทำให้หลายประเทศอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องบริหารจัดการกำจัดขยะเอง โดยพึ่งพาจีนอีกไม่ได้

ในปีที่ผ่านมา ในจำนวนขยะที่ส่งออกจากสหรัฐฯ นั้น 31 เปอร์เซ็นต์ถูกส่งไปยังจีน ขยะพลาสติกเกือบทั้งหมดของอังกฤษถูกส่งไปขายให้จีนและฮ่องกงเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตรีไซเคิล เมื่อจีนไม่รับซื้อ ห้ามนำเข้า หลายประเทศต้องเริ่มดิ้นรน

อังกฤษเองก็กำลังพิจารณามาตรการด้านภาษีเพื่อหวังให้ผู้บริโภคลดจำนวนการใช้สินค้าทำจากพลาสติก และในกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมให้น้อยลง ในออสเตรเลีย รัฐบาลต้องเจียดเงินงบประมาณช่วยหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อกำจัดขยะ

ในอังกฤษ ผลของการที่จีนห้ามนำเข้าขยะ ได้กระตุ้นให้มีการลงทุนเพื่อคิดค้น วิจัยในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการกำจัดขยะและระบบรีไซเคิล แต่จีน และประเทศอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มประเทศในยุโรปยังคงนำเข้าขยะมีคุณภาพเพื่อรีไซเคิล ผลิตสินค้าอื่นๆ

จีนและกลุ่มประเทศเหล่านั้นไม่ต้องการขยะคุณภาพต่ำ ก่อมลพิษเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้การกำจัดลำบากในภายหลัง ขณะเดียวกัน อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ ก็เริ่มซื้อขยะอังกฤษบางชนิด โดยให้ราคาต่ำ

ขยะที่เก็บจากข้างถนนในอังกฤษ โดยเฉพาะขยะพลาสติก ไม่ใช่ว่าจะขายได้ง่ายๆ ทำให้ต้องเก็บไว้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ เสียทั้งพื้นที่ และเวลา ผลสุดท้ายถ้าไม่มีคนซื้อ ตลาดซื้อขยะหายาก ก็จำเป็นต้องเผาทิ้ง ส่วนหนึ่งอาจยังนำไปรีไซเคิลได้

เมื่อหลายประเทศเริ่มตระหนักว่าจีนไม่ซื้อขยะเกรดต่ำ อุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะจำเป็นต้องพัฒนายกระดับตัวเอง มีกระบวนการผลิตใหม่ และต่อไปผู้รับซื้อขยะก็จะเน้นการเลือกเอาแต่ขยะที่มีคุณภาพ ดังนั้นสินค้าที่จะกลายเป็นขยะต้องดีด้วย

ผลสุดท้าย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระบบห่วงโซ่ซัปพลาย เริ่มจากการลงทุนเพื่อคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบสินค้า มาตรฐานคุณภาพ ระบบการเก็บขยะโดยหน่วยงานต่างๆ และกิจการที่รับงานแยกประเภทขยะเพื่อรีไซเคิล

ประเทศที่ยังไม่รีบหาทางออกจะเผชิญปัญหาขยะล้น สร้างมลพิษเป็นพิษ!

ที่มา : MGR ONLINE 24 เมษายน 2561

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com