รถติด-ทำรถไฟฟ้าต้นเหตุฝุ่นล้นกรุงกทม.เผยริมถนนลาดพร้าว-อินทรพิทักษ์เกินขีด-แนะสวมหน้ากากอนามัย 

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครว่า ผลการตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษในวันที่  12 กุมภาพันธ์ พบว่า ค่า PM2.5 ที่ตรวจวัดได้ ณ เวลา 08.00 น. มีค่าอยู่ระหว่าง 46-59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 2 สถานี คือ  ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี และริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่  ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้อากาศนิ่ง ลมสงบ เกิดมลพิษสะสม ไม่กระจายตัว ความชื้นในอากาศ 94% ซึ่งสูงกว่าปกติ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้น

ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากสภาพอากาศที่แปรปรวน การจราจรที่ติดขัดแล้ว พื้นที่กรุงเทพฯยังมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่  เช่น รถไฟฟ้าหลายสาย โดยปีนี้เริ่มก่อสร้างจำนวน 3 สาย คือ สีชมพู เหลือง และส้ม ส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของฝุ่นละออง ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงเข้า ไปพื้นที่ที่มีฝุ่นละออง  และสามารถป้องกันฝุ่นโดยสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ ประชาชนสามารถร่วมกันลดปัญหาดังกล่าวได้โดยลดการใช้ ยานพาหนะ ใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้น.

ที่มา : ไทยรัฐ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com