สผ.ระบุ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพารอรายงานฉบับสมบูรณ์


เลขาธิการสผ.ชี้การพิจารณารายงานสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ยึดหลักวิชาการ ระบุยังรอรายงานฉบับสมบูรณ์จากกฟผ.หากส่งแล้วจึงจะนำเข้าพิจารณาในบอร์ดสิ่งแวดล้อม และครม.ตามขั้นตอน ขณะที่ยืนยันมีแผนประเมินและอพยพชุมชนจากพื้นที่โครงการ

วันนี้ (29 พ.ย.2560) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เข้าข่ายการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ซึ่งที่ผ่านมากฟผ.ได้ทำรายงาน EHIA เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการ หรือ คชก. ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ได้พิจารณารายงานดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 35/2560 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังต้องรอรายงานฉบับสมบูรณ์จาก กฟผ.ส่งกลับมาให้สผ.อีกครั้ง จากนั้นจึงจะนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรี

เลขาธิการ สผ.กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ชาวบ้านยังกังวลเรื่องแผนการอพยพออกจากพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในการจัดทำรายงาน EHIA ที่ส่งเข้าพิจารณาใน คชก.มีการประเมินประชาชน และพื้นที่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง และคชก.เสนอให้ทางกระทรวงพลังงาน และกฟผ.ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป

 การพิจารณารายงาน EHIA ของ คชก. เน้นการพิจารณาตามหลักวิชาการ และยืนยันว่าไม่ได้ถูกเร่งรัดหรือผลักดันจากรัฐบาลแต่อย่างใด โดยจะเห็นว่ามีการพิจารณาของคชก.รวมทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีข้อมูลที่เพียงพอ หากมีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์มาแล้ว จะส่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งหากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบรายงาน EHIA แล้ว ก็จะต้องเสนอให้ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ เพราะเป็นโครงการของรัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เดินเท้าเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.สงขลาในวันที่ 27-28 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อร้องเรียน และขอคำชี้แจงกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่มีการปะทะกับตำรวจ กระทั่ง 15 แกนนำถูกจับดำเนินคดี และนำมาสู่การเรียกร้องจากเครือข่ายอนุรักษ์ ภาคประชาสังคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ให้ปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับตัวมา 3 วัน

ทั้งนี้ข้อเรียกร้องของเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากเห็นว่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านเทพา ไปยื่นหนังสือที่กรุงเทพหลายครั้ง ได้ส่งจดหมายไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือแถลงการณ์มากว่า 100 ครั้ง แต่ไม่เคยได้พบนายกรัฐมนตรี หรือมีเสียงตอบรับใด ๆ

ขณะที่ยังตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการผ่านการพิจารณา EHIA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เป็นไปอย่างไม่ชอบธรรมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ และสผ. ซึ่งขณะนี้รอเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และใกล้จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติในไม่กี่เดือนข้างหน้า

ที่มา : ThaiPBS วันที่ 29 พย. 2560

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com