ผุดโครงการยักษ์กลางกรุงชาวบ้านหวั่นผลกระทบ
เมื่อวันที่ 6พ.ย. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(สภากทม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok พื้นที่เขตปทุมวัน เป็นประธานโดยมี สมาชิกสภากทม. ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายพรชัย เปิดเผยว่า โครงการ One Bangkok เป็นโครงการขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เป็นการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ที่มีมูลค่าโครงการอย่างมาก ซึ่งประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน มีความกังวลใจต่อตัวโครงการที่อาจสร้างผลกระทบ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่พื้นที่  โดยปัญหาที่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบเป็นกังวลคือการก่อสร้างโครงการจะสร้างผลกระทบ เกิดมลพิษด้านฝุ่นละออง เสียง และการก่อสร้างอาคารสูงจะเกิดการบดบังทิศทางลม อีกทั้งรูปแบบการก่อสร้างอาคาร เป็นการก่อสร้างอาคารสูงที่มีกระจกโดยรอบ อาจส่งผลให้เกิดแสงสะท้อนจากอาคารกระทบต่อผู้อยู่อาศัยอื่นๆได้ นอกจากนี้ ปัญหาในพื้นที่เขตปทุมวัน ที่ระบบระบายน้ำไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่มีความแออัดมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณต่างๆ นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพปัญหาจราจรที่ติดขัดอย่างหนัก หากเกิดโครงการขนาดใหญ่เพิ่มเติม จะสร้างผลกระทบด้านการจราจรแบบทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีก ดังนั้นชาวชุมชนเขตปทุมวันจึงต้องการให้มีการดูแลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในส่วนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากอาคารดังกล่าวให้รัดกุมมากที่สุด เพื่อไม่ให้การก่อสร้างเกิดปัญหาต่อประชาชนได้

นายพรชัยกล่าวต่อว่า คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฯในโรงการดังกล่าว ตั้งขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินโรงการอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากนี้ คณะกรรมการจะเร่งตรวจสอบรูปแบบการดำเนินโครงการ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอาคาร ซึ่งโครงการพัฒนาของภาคเอกชน จะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหากับผู้อยู่อาศัยเดิมอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการ One Bangkok ยังไม่ได้มีการดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากโครงการฯดังกล่าวยังไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของกทม. ดังนั้น คณะกรรมการวิสามัญฯจะเร่งติดตามผลการทำงานอย่างใกล้ชิด

สำหรับโครงการ One Bangkok เป็นโครงการก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ รวมจำนวน 10 อาคาร มูลค่าโครงการประมาน 120,000ล้านบาท โดยจะใช้ที่ดิน จำนวน 104 ไร่ ในเขตปทุมวันเป็นที่ตั้ง และเมื่อก่อสร้างเสร็จก็จะมีทั้งโรงแรม สำนักงาน และศูนย์การค้ารวมอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งเจ้าของโครงการตั้งใจจะให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลก

ที่มา : เดลินิวส์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560


สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com