กทม.เชิญชวนใช้บริการขนส่งสาธารณะวันคาร์ฟรีเดย์ 22 ก.ย.-ลดใช้รถส่วนตัว


นายสุธน อาณากุล ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยว่า วันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวัน “Word Car Free Day” โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ใหญ่อย่างเช่นทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม กทม.ขอเชิญชวนประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร และจักรยาน เพื่อลดปัญหาการจราจร อีกทั้งลดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกาย

เพียงแค่เริ่มจากตัวเราโดยเริ่มต้นจากปีละครั้ง อาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง และทุกวันต่อไปในอนาคต กรุงเทพมหานครก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับวันพรุ่งนี้ท่านสามารถติดตามและแชร์การเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานด้วยระบบขนส่งมวลชนขนส่งของท่าน ผ่านทางhttps://www.facebook.com/transportation.traffic/

ที่มา :  สยามรัฐออนไลน์  22 กันยายน 2560

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com