แจงบอร์ดสิ่งแวดล้อมยุบทิ้ง"กอสส."เหตุงานซ้ำซ้อนเมื่อวันที่  6 ก.ย. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่ผ่านมา มีมติให้ยุบคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอ.สส.) ที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งมีหน้าที่ในการให้ความเห็นเพิ่มเติมในรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) โครงการหรือกิจการที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2560 ที่ไม่มีการระบุถึงองค์กรนี้  โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะมีการมาตรการพิจารณารายงานอีไอเอและอีเอชไอเอที่เข้มข้นต่อไป ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการหารือถึงการกระบวนการสรรหาคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.)ที่มีความรัดกุม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเสนอรายชื่อ คชก.เข้ามาได้
               
นายวิจารย์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงาน กอสส. และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในองค์กรดังกล่าว ภาครัฐจะมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือต่อไป การยุบ กอสส.เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญใหม่ เมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้มีองค์กรดังกล่าว ก็ไม่รู้ว่าจะมีไว้เพื่ออะไร และไม่รู้ว่าจะนำงบประมาณส่วนไหนมาสนับสนุน และกก.สส.ก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการอนุมัติอีเอชไอเอ แต่เป็นการเสนอความเห็นเพิ่มเติมเท่านั้น ซึ่งกระบวนการค่อนข้างซ้ำซ้อนกับ คชก.และสผ.ที่มีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณารายงานอีเอชไอเอ ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรฯ จะไปปรับปรุงประกาศกระทรวง เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญต่อไป
               
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกสส.ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 มีการสรรหาคณะกรรมการจำนวน 9 คนขึ้นมาทำงาน และมีการตั้งสำนักงานและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินการที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์และข้อร้องเรียนในเรื่องความไม่โปร่งใสในเรื่องการบริหารจัดการองค์กร.

ที่มา : เดลินิวส์ พุธที่ 6 กันยายน 2560 

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com