คพ.เก็บตัวอย่างน้ำทะเลสีดำหาดพัทยาตรวจสอบ


กรมควบคุมมลพิษ เก็บตัวอย่างน้ำเสียทะลัก "หาดพัทยา" ตรวจสอบหาสารแขวนลอยปนเปื้อน หลังพบถูกปล่อยจากโครงการบำบัดน้ำเสีย สาเหตุฝนตกหนัก

วานนี้ (16 ก.ค.2560) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) บอกว่า หลังจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานสภาพชายหาดและหน้าอ่าวบริเวณพัทยาใต้ จ.ชลบุรีมีสภาพสีดำสกปรกจากเศษขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเน่าเสียน้ำมีลักษณะเป็นตะกอนขุ่นดำแพร่กระจายเป็นวงกว้างกว่า 1 ตารางกิโลเมตรระยะทาง 300 เมตร จึงส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักการช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่หาดพัทยาใต้ สำรวจพื้นที่เกิดปัญหาน้ำเสียลงทะเล พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำทะเล

โดยจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 3 จุด บ ริเวณ พัทยากลาง สถานีสูบน้ำเสียพัทยา สถานที่มีปัญกา และท่าเรือพัทยาใต้จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น ค่าพีเอช ค่าความเค็มและค่าออกซิเจนละลายในน้ำ หรือ ดีโอ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทะเลที่กำหนด

ส่วนพารามิเตอร์สารอาหารและสารแขวน ลอย อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิ บัติการ จะทราบผลภายใน 2 สัปดาห์ นอก จากนี้ยังได้ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภาย ในโรงบำบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียและวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยาต่อไปทั้งนี้สภาพน้ำสีดำคาด ว่าภายใน 3-4 วันก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

สาเหตุที่เกิดน้ำเสีย และเศษขยะปนเปื้อนลงชายหาดพัทยา เนื่องจากเกิดฝนตกหนักช่วงเมื่อวันที่ 11–12 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำท่วมขังในเขตเมืองพัทยา เทศ บาลเมืองพัทยาจึงดำเนินการสูบน้ำจากบ่อพักน้ำเสียบริเวณพัทยาใต้ (วอล์คกิ้งสตรีท) เพื่อป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา ซึ่งน้ำที่สูบออกมีน้ำเสีย เศษขยะ และเศษใบไม้รวมปะปนไปกับน้ำฝนด้วย จึงทำให้ขยะและสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนบริเวณชายหาดและส่งกลิ่นเหม็น

สำหรับเมืองพัทยาถูกประกาศเป็นเขตควบ คุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2535 เนื่อง จากเป็นเมืองท่องเที่ยว จึงมีปริมาณน้ำเสีย 116,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีระบบบำบัดน้ำเสีย 2 แห่ง ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียที่ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม รองรับน้ำเสีย 43,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ปัจจุบันน้ำเสียเข้าระบบ 20,000 ลูก บาศก์เมตรต่อวัน

ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียที่ซอยวัดหนองใหญ่ รองรับน้ำเสียได้ประมาณ 65,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ขณะนี้มีน้ำเสียเข้าระบบ 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเกินขีดความสามารถการบำบัดของระบบบำบัดฯ และมีเครื่องจักรชำรุด ซึ่งเมืองพัทยาอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยประสานดำเนินการร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)

ที่มา : ThaiPBS วันที่ 16 กรกฎาคม 2560

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com