ชาวสีคิ้วบุกศาลากลาง ยื่นหนังสือค้านสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หวั่นสร้างมลพิษให้ชุมชน


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสมชัย ประจักษ์สูตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ม.7 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ ต.หนองบัวน้อย จาก 6 หมู่บ้าน กว่า 100 คน ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้จังหวัดเร่งรัดการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งนี้ สืบเนื่องจากบริษัทเอกชนชื่อ บริษัท นครราชสีมาเพาเวอร์กรีน จำกัด ขออนุญาตตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ที่บ้านหนองมน หมู่ที่ 11 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว โดยมีกำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้ไม้สับหรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ชานอ้อย แกลบ วันละ 150-200 ตัน มาเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำให้เกิดแรงดันไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และไฟฟ้าที่ได้จะนำไปจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดระยะเวลาในสัญญา 20 ปี โดยพิกัดโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนและโรงเรียนหลายแห่ง ดังนั้น ชาวบ้านและครูในโรงเรียนต่างๆ จึงกลัวว่าจะก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ จึงได้รวมตัวคัดค้านในครั้งนี้


ด้านนายสมชัย ประจักษ์สูตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ม.7 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว กล่าวว่า การเดินทางมายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะมีการก่อสร้างขึ้นภายในพื้นที่ ต.หนองบัวน้อย ซึ่งจากการศึกษาผลกระทบนั้นพบว่าหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งโรงเรียนที่อยู่ในละแวกดังกล่าว ซึ่งจะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3 โรงเรียน นักเรียนกว่า 220 คน และมีชาวบ้านในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 1,000 คน ได้รับผลกระทบเช่นกัน การยื่นหนังสือคัดค้านในครั้งนี้อยากให้ทางจังหวัดนครราชสีมาเร่งรัดในการระงับการก่อสร้าง ซึ่งชาวบ้านกังวลใจเป็นอย่างมาก อยากให้ทางจังหวัดเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน และพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น


ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com