ความจริงที่หลายคนไม่เคยรู้ ของ “ถ่านหิน” กับ “น้ำ”รู้หรือไม่ ? การผลิตน้ำประปาใช้ “ถ่านหิน” ในระบบกรองน้ำ ทุกคนใช้ได้ไม่เป็นอันตราย

ในระบบกรองน้ำประปา มีการเลือกใช้สารกรองเพื่อกรองน้ำให้สะอาดก่อนส่งสู่บ้านเรือนประชาชน และหนึ่งในสารกรองที่ใช้กันแพร่หลายก็คือ “ถ่านหินแอนทราไซต์” ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือ ไม่เรียงตัวกันแน่น ทำให้มีช่องว่างให้น้ำไหลผ่านได้เร็วและตัวของถ่านหินแอนทราไซต์เองก็มีรูพรุนอยู่มาก ทำให้ดักจับตะกอนได้ดี ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้ จึงช่วยให้สามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาดได้เป็นปริมาณมาก เพียงพอกับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ถ่านหินยังถูกนำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไป รวมถึงใช้บำบัดน้ำในตู้ปลา เพราะถ่านหินช่วยดูดซับสารอินทรีย์และสิ่งสกปรกเจือปนได้อีกด้วย

รู้หรือไม่? เราสามารถมั่นใจได้ว่า หากถ่านหินร่วงลงสู่ทะเล จะไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม

ถ่านหิน คือ ตะกอนชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการสะสมของซากพืชเป็นเวลาหลายล้านปี จนเปลี่ยนสภาพเป็นถ่านหิน ประกอบด้วยธาตุหลัก 4 ธาตุได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน

หลายคนอาจมีคำถามว่าถ้าถ่านหินร่วงหล่นลงสู่น้ำ โลหะหนัก ในถ่านหินจะละลายออกมาปะปนกับน้ำหรือไม่เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเนื่องจากโลหะหนักจะถูกชะละลายจากถ่านหินเมื่อแช่อยู่ในกรดเข้มข้นเท่านั้น แต่น้ำในแม่น้ำลำคลองและน้ำทะเลมีสภาพเป็นด่าง จึงไม่ทำให้เกิดการชะละลายของโลหะหนักจากถ่านหิน

ไม่เพียงเท่านั้นถ่านหินยังมีสภาพเป็นรูพรุน สามารถช่วยในการดูดซับโลหะหนัก จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักเมื่อถ่านหินจมสู่ทะเล

“ถ่านหิน” ไม่ละลายและไม่เป็นอันตรายเมื่ออยู่ในน้ำ ในทางตรงข้ามถ่านหินกลับช่วยทำให้น้ำสะอาด แม้ภายนอกถ่านหินมีสีดำดูสกปรก แต่กลับมีคุณประโยชน์มากกว่าที่เห็น

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 25 เมษายน 2560

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com