เร่งเก็บแพขยะลอยน้ำ บริเวณเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งเก็บขยะลอยใกล้แนวปะการังเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย ได้แค่ 200 กิโลกรัมพบบางส่วนคลื่นซัดขึ้นเกาะ ประสานรีสอร์ต ชุมชนช่วยเก็บ

วันนี้ (10เม.ย.2560) น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช. บอกว่า จากตรวจสอบแพขยะลอยน้ำอยู่บริเวณใกล้เกาะทะลุ อ.บาง สะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าทิศ ทางแพขยะมาจากแนวชายฝั่งในพื้นที่อ.บาง สะพานน้อย เนื่องจากสัปดาห์ก่อนมีฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดการไหล และพัดพาขยะลงสู่ทะเล และเมื่อกระแสน้ำจากชายฝั่งลงไปปะทะกับแนวน้ำนิ่งในทะเล ขยะจึงเกิดการรวมตัวกันเป็นแพขยะ

โดย ทช. ได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3 (สบทช.3) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเรือสปีดโบ๊ทเข้าพื้นที่ วันที่ 9-10 เม.ย.นี้และเก็บขยะในทะเลได้แล้ว ประมาณ 200 กิโลกรัม และมีขยะส่วนหนึ่งได้ถูกคลื่นซัดขึ้นไปอยู่บนเกาะ และอีกส่วนหนึ่งยังคงลอยกระจัดกระ จายอยู่บริเวณรอบเกาะทะลุ ซึ่ง สบทช.3 ได้ประสานกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการเรือประมง ร่วมกัการเก็บขยะทะเลส่วนที่เหลือที่ลอยอยู่ในบริเวณรอบเกาะทะลุ เพื่อป้องกันการจมลงสู่แนวปะการังแล้ว

อธิบดี ทช.บอกว่า ส่วนของขยะที่ถูกคลื่นซัดขึ้นสู่เกาะ จะได้ประสานกับผู้ประกอบการเจ้าของรีสอร์ทบนเกาะ และองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ วางแผนในการจัดเก็บบริเวณพื้นที่ชายหาด รวมทั้งจะได้ประสานกับหน่วยงานเทศบาล เพื่อนำขยะที่เก็บได้ไปคัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

ทั้งนี้ทช.มีเป้าหมายสำรวจปัญหา ชนิด ปริ มาณขยะทะเล เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเตรียมลดปริมาณขยะทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติก เช่น การขายถุงพลาส ติกในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งและเกาะ การจัดทำพื้นที่ต้นแบบในการห้ามใช้ขยะพลาสติกโดยให้ใช้วัสดุอื่นทดแทน มีเป้าหมายระยะยาวในการลดขยะพลาสติกในทะเลให้ได้ 0.06–0.16 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น 1.5 ชิ้นต่อคนต่อวัน เพื่อให้ประเทศไทยหลุดจากอันดับที่ 6 ของโลก จากการจัดอันดับประเทศที่มีการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด
ที่มา : ThaiPBS  10 เมษายน 2560

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com