วิกฤติปะการังทั่วโลกเพราะมหาสมุทรร้อนขึ้น


นอกจากโลกของเราจะมีอุณหภูมิขยับขึ้น 1 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิเมื่อศตวรรษที่ 19 แล้ว ตอนนี้น้ำในมหาสมุทรก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นตามอย่างช้าๆในประเทศออสเตรเลีย ที่ยาวถึง 2,300 กิโลเมตร นักวิจัยจากสถาบันสมุทรศาสตร์วูดส์โฮล ในรัฐแมสซาชูเสตต์ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยว่า ปัจจุบันแนวปะการังทั่วโลกกำลังลดลงหรือกำลังจะตาย

เห็นได้จากปะการังแถบทะเลจีนใต้ก็กำลังจะประสบชะตากรรมกลายเป็นปะการังฟอกขาว จะมีความอ่อนแอต่อโรคและต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหลายสิบปีซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปะการัง นักวิทยาศาสตร์พบว่าเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ปะการังและสัตว์น้ำในทะเลถูกฆ่าไปราว 40% อุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรเปิดสูงกว่าระดับปกติ 2 องศาเซลเซียส ทำให้กังวลว่าความผิดปกติของสภาพอากาศเหล่านี้จะเกิดขึ้นทุกๆ 2 ปี หรือทุกปีจนกระทั่งแนวปะการังจะตายไปจนหมด

มนุษย์พยายามแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศด้วยการทำข้อตกลงปารีส มีสมาชิก 196 ประเทศร่วมมือทำให้อุณหภูมิโลก ต่ำลงกว่า 2 องศาเซลเซียส แต่พื้นผิวของโลกขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของความร้อนประมาณ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้เป้าหมายในการจะบรรลุผลยิ่งห่างไกลไปทุกที

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 11 เมษายน 2560

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com