จี้รัฐบาลยกเลิก EIA และ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ภายในพรุ่งนี้


เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ออกแถลงแถลงการณ์ จี้รัฐบาลยกเลิก EIA และ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ภายในพรุ่งนี้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะกลับมาชุมนุมใหม่ ตามเงื่อนไขเจรจากับแม่ทัพภาคที่ 1

วันนี้ (27 ก.พ.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ออกแถลงแถลงการณ์ ฉบับ 4 เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการจัดทำรายงานผลวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA ) และ รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ภายในวันที่ 28 ก.พ.ก่อนจะกลับมาชุมนุมอีกครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้

แถลงการณ์เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ฉบับที่ 4 / 2560

ตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้ง 2 ฉบับ กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหิน จ.กระบี่ คำสั่งดังกล่าวมิได้ปรากฎเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพียงคำบัญชานายกรัฐมนตรีที่มีลักษณะทางการบริหาร กลับปรากฎปัญหาที่คาดคิดไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้นคือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่รับคำสั่งนายกรัฐมนตรีและนำไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเกิดผลในทางกฎหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งจะต้องนำคำสั่งนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงคือ สำนักงานนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยหน่วยงานแรกได้ปฏิเสธคำสั่งนายกรัฐมนตรีด้วยการปฏิเสธการออกหนังสือเพื่อทำให้รายงานฉบับเก่าเป็นโมฆะ และให้เริ่มจัดทำรายงานฉบับใหม่ตามข้อตกลงระหว่างกัน ส่วน กฟผ.ได้แสดงเจตรมณ์มาตลอดว่าไม่ได้ยอมรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ให้ทำรายงานอีไอเอใหม่ แต่กลับมีความพยายามในการปรับปรุงรายงานฉบับเก่า

เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินได้พิจารณารอคอยมาเป็นเวลา 6 วันแล้ว โดยได้ใคร่ครวญว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการดำเนินการตามข้อตกลงหรือไม่ ทั้งนี้ครั้งแรกได้กลับคำไม่ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี มาจนถึงปัจจุบันหน่วยงานระดับกรมคือ สผ.ยังไม่ออกเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อทำให้รายงานฉบับเก่าเป็นโมฆะ ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าจะมีการทำรายงานฉบับใหม่จริง เพราะหน่วยงานเจ้าของโครงการยืนยันมาตลอดว่าจะปรับจากรายงานฉบับเดิม สิ่งเหล่านี้ทำให้เครือข่ายเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะเบี้ยวเป็นรอบที่สอง

ทางเครือข่ายได้ประชุมหารือกันอย่างรอบคอบแล้วมีมติว่าจะให้โอกาสรัฐบาลแสดงความจริงใจโดยการให้ สผ.ออกหนังสืออย่างเป็นทางการว่ารายงานเดิมทั้ง๒ฉบับเป็นโมฆะภายในวันอังคารที่ 28 กพ.ซึ่งได้ครบกำหนด 7 วันพอดี หากรัฐบาลยังเพิกเฉยต่อการแสดงความจริงใจดังกล่าว เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินจะกลับมาชุมนุมใหม่ดังที่ได้เคยตกลงไว้เมื่อครั้งเจรจากับแม่ทัพภาคที่ 1 ว่าหากรัฐบาลเบี้ยวแม่ทัพจะออกเงินให้เครือข่ายมาชุมนุม

ทั้งนี้รัฐบาลได้ดำเนินการผิดพลาดอย่างมหาศาลในการจัดการทรัพยากรของชาติ ด้วยการนำพื้นที่ชุ่มน้ำกว่า 100,000 ไร่ที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยการยกระดับพื้นที่กระบี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ (แรมซ่าร์ไซด์) ให้โรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งทั้งโลกพิสูจน์แล้วว่าสกปรกที่สุด ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนมากที่สุด มาตั้งอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่นานาชาติให้การรับรองว่าควรค่าแก่การรักษาไว้

รัฐบาลได้ตัดสินใจผิดพลาดอย่างรุนแรงในการนำพื้นที่การท่องเที่ยวซึ่งได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดอันดับต้นของโลก อย่างจังหวัดกระบี่มาเป็นสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและให้เกิดการขนส่งถ่านหินผ่านทะเลอันงดงาม โดยความงดงามของกระบี่และอันดามันสามารถทำรายได้ทั้งอันดามันให้ประเทศปีละ 400,000 ล้าน ก่อเกิดการจ้างงานหลายแสนคน มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนับ 100 ธุรกิจ และรัฐบาลได้ตัดสินใจให้เกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินตรงบริเวณนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวเกิดอาการมึน งง กันทั้งโลกว่ารัฐบาลไทยคิดอะไรอยู่ นำสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่ทั้งโลกยกย่องมาทำลายทิ้ง

สิ่งที่รัฐบาลนี้คิดไม่เป็นคือ การประเมินเชิงยุทธศาสตร์ (SEA)ว่าพื้นที่ไหนควรจะพัฒนาอะไร การจัดการทรัพยากรของประเทศควรทำอย่างไร ภายใต้รัฐบาลทหาร ใครใหญ่ใครก็สามารถชี้นิ้วว่าจะเกิดโครงการทำลายสิ่งแวดล้อมตรงไหนก็ได้ ประเทศเราจะพังพินาศ เพราะการไม่ประเมินการจัดการทรัพยากรของชาติในเชิงยุทธศาสตร์ ทำลายได้แม้กระทั่งพื้นที่ซึ่งโลกให้การยกย่อง

ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการรอคอยของเราจะสิ้นสุดลงเมื่อครบ 7 วันคือวันอังคารที่ 28 กพ. หากรัฐบาลจริงใจในคำสัญญาเพียงแค่สั่งการให้หน่วยงานระดับกรมออกหนังสือมาแผ่นเดียว หากยังทำเรื่องเท่านี้ไม่ได้ ก็ถือเป็นการแสดงว่าเจตนาเบี้ยวประชาชน

หากวันพรุ่งนี้ยังไม่มีหนังสือแสดงความจริงใจของรัฐบาลออกมา เครือข่ายจะออกแถลงการณ์ชุมนุมต่อไป

27 ก.พ.2560
เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน


ที่มา : ThaiPBS วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com