ภาษีถุงพลาสติก ไทยควรเก็บอัตราเท่าไหร่?ประเทศไทย เตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายมาแก้ปัญหาขยะจากถุงพลาสติก

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุประเทศไทยผลิตถุงพลาสติก 5,300 ตันต่อวัน ในช่วงหลายปีมีความพยายามรณรงค์ผ่านห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และผู้บริโภคให้ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งแม้จะได้ผล แต่ยังไม่เต็ม 100%

จนกระทั่งในปี 2559 ขอความร่วมมือในการงดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า โดยได้ดำเนินการพร้อมกันทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน จากนั้นได้รณรงค์ขอความร่วมมือในการงดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า "ทุกวันพุธ” และได้ยกระดับความเข้มข้นในการดำเนินการงดให้บริการถุงพลาสติก “ทุกวัน” ทำให้เริ่มเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น

ปี  2557           ลดได้   16 ล้านใบต่อปี
ปี  2558           ลดได้  36 ล้านใบต่อปี
ปี  2559           ลดได้ 166 ล้านใบต่อปี


ขณะนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกในไทย โดยอาจนำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี กระบี่ และภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยว เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ก่อนการประกาศใช้กฎหมายต่อไป


รูปแบบ “ภาษีถุงพลาสติก”ในต่างประเทศ

ไอซ์แลนด์  เก็บภาษีถุงพลาสติก 0.22 ยูโร หรือ 9 บาท/ใบ

ไต้หวัน  เก็บภาษีถุงพลาสติก (ไม่กำหนดอัตราภาษีที่ตายตัว)ช่วงราคา 1-3 ดอลลาร์ไต้หวัน ต่อถุงหรือ 1-3.5 บาท

แอฟริกาใต้  เก็บภาษีถุงพลาสติก 0.04 แรนด์ต่อถุง หรือ 20 สตางค์

บังคลาเทศ  ห้ามใช้ถุงพลาสติก แต่ใช้ถุงที่ทำจากปอกระเจาแทน

ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ห้ามใช้ถุงพลาสติกในซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายอาหารแฟรนไซส์ ให้นำกระเป๋ามาใส่สินค้า

จีน  ห้ามไม่ให้ผลิต จัดจำหน่ายถุงพลาสติกที่ผลิตจากโพลีเอทธิลีนความแน่นสูง โดยผู้ค้าปลีกต้องเก็บค่าถุงพลาสติกจากผู้บริโภค

อิตาลี  ห้ามไม่ให้ผู้ค้าปลีกแจกถุงที่ทำจากโพลีเอทธิลีนแก่ลูกค้า ให้ใช้ถุงย่อยสลายได้ ถุงกระดาษหรือถุงผ้า

อินเดีย  ห้ามใช้ถุงพลาสติก

ออสเตรเลีย  สมัครใจ ภาครัฐร่วมมือกับผู้ค้าปลีกในการลดใช้ ส่วนระดับเมือง นำมาตรการทางกำหมายมาบังคับห้ามใช้ถุงพลาสติก

อังกฤษ   สมัครใจ ภาครัฐและผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ร่วมมือกันลดใช้ถุงพลาสติก

ไทย     (ยังอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบภาษีถุงพลาสติก) ส่วนราคา ยังไม่กำหนด ..

ที่มา : THAI PBS วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com