เมืองคอน!น้ำเน่าเสียมหาศาลทะลักต่อเนื่อง


ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นในตำบลนาทราย เมืองนครศรีธรรมราช ร้องขอมาตรการป้องกันน้ำเน่าจากภูเขาขยะหลังแพร่กระจายไปกับมวลน้ำมหาศาลหลายหมู่บ้านส่งผลกระทบกับสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ภาพจากมุมสูงล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้(8ม.ค.)แสดงให้เห็นถึงน้ำเน่าเสียจำนวนมหาศาลจากภูเขาขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังแพร่กระจายไปกับมวลน้ำจำนวนมากศาลโดยมีสีดำคล้ำและไหลกระจายตัวไปยังทุ่งนาทราย และนาเคียน ที่ยังเต็มไปด้วยมวลน้ำท่วมสูง นอกจากนั้นยังมีคราบน้ำมันจากเครื่องกลที่จมน้ำลอยกระจายไปกับการไหลของน้ำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในตำบลนาทรายและตำบลนาเคียน กำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น

นายสุขเจริญ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ระบุว่าจนถึงขณะนี้น้ำจากกองขยะหลากเข้ามาสมทบกับมวลน้ำอุทกภัยปริมาณมหาศาล ประชาชนเดือดร้อนจากภาวะพิษและเชื้อโรคที่มากับน้ำเน่าเสียที่มาเป็นสายน้ำปะปนกับน้ำธรรมชาติ ซึ่งทางผู้เกี่ยวข้อควรหามาตรการป้องกันอย่างเด็ดขาดไม่ควรให้มีการแพร่กระจายมลภาวะโดยเฉพาะในช่วงเกิดภัยที่ทำให้รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม จนถึงขณะนี้มีประชาชนเกิดแผลพุพองแล้วเป็นจำนวนมาก

สำหรับมวลน้ำที่กำลังท่วมสูงในทุ่งนาทรายและนาเคียน และมีน้ำเน่าเสียจากกองขยะไหลมาในทุ่งจะไหลลงสู่คลองท่าแพ คลองวัดหญ้า และคลองน้ำแคบ ก่อนออกสู่ทะเลที่ปากอ่าวบ้านปากพูน โดยมีผลกระทบเกิดขึ้นตลอดสาย

ที่มา :  สยามรัฐออนไลน์ 8 มกราคม 2560

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com